Beräkning av absolut GFR från relativt GFR

Relativt glomerulär filtrationshastighet (GFR) kroppsytenormaliserat, är lämpligt som mått för att ange njurfunktionen hos patienten och för att följa njurfunktionens utveckling. För att kunna jämföra patientens GFR mot ett referensintervall relaterar man svaret till 1,73 m2, vilket anses motsvara en normal kroppsyta. Enheten för relativ GFR är mL/min/1,73 m2. Barn uppnår vuxennivåer på GFR mellan 1 och 2 års ålder [1].

 

Absolut GFR (ej kroppsytenormaliserat) används vid dosering av vissa toxiska läkemedel som utsöndras via njurarna genom glomerulär filtration. Enheten för absolut GFR är mL/min och det finns inget referensintervall angivet. Skillnaden mellan relativt och absolut GFR är hos vuxna vanligtvis liten medan skillnaden hos barn är stor då de har en mindre kroppsyta jämfört med vuxna.

 

Den absoluta glomerulära filtrationen kan beräknas från en persons kroppsyta och relativa GFR med hjälp av nedanstående beräkningshjälpmedel. Kroppsytans area (A) beräknas enligt DuBois och DuBois formel [2]: A = V0,425 x L0,725 x 0,007184 där vikten (V) är i kg och längden (L) i cm.

   
Vikt: kg
Längd: cm
Relativt GFR: mL/min/1,73 m2
   
            
   
Kroppsytans area: m2
Absolut GFR: mL/min
   

[1] Grubb A, Nyman U, Björk J, Lindström V, Rippe B, Sterner G, Christensson A. Simple Cystatin C-based prediction equations for glomerular filtration rate compared with the modification of diet in renal disease prediction equation for adults and the Schwartz and the Counahan-Barratt prediction equations for children. Clin Chem 2005; 51:1420-1431.

[2] DuBois D, DuBois EF. A formula to estimate the approximate surface area if height and weight be known. Arch Intern Medicine. 1916; 17:863-871.

Sökresultat
Stäng