2020-02-13

Meddelande 1a/2020

Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm

 

Gäller from 200226 om inget annat anges


För fullständig information och utskrift:

 

Meddelandets huvudrubriker:

Klinisk mikrobiologi

Nya bakterienamn

Alla provtyper för klamydia/gonorré ingår nu i ackreditering av metoden

Rekommenderad diagnostik för parasiter

Kundtjänst informerar

Allergiremiss på Mediq

Sammanställning av likvorprover, cerebrospinalvätska

Använd beställarkodsetiketterna (klisteretiketter) på våra pappersremisser

Information om kommande sammanslagning av Laboratorie-Informations-

System, LIS, för mikrobiologi och kemi för Unilabs Sverige

 

 
Stockholm

1 2 3 > »
Sökresultat
Stäng