2019-09-30

Meddelande 7/2019

Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm


För fullständig information och utskrift

 

Meddelandets huvudrubriker:

Klinisk Kemi
Pt(U)-Calcium behöver inte längre samlas med tillsats av saltsyra
Förtydligande om beställning och svar av opioider
U-Kiralt amfetamin, nya svarsrutiner
Klinisk patologi
Unilabs går helt över till vätskebaserad cytologi för vaginalcytologi
Kundtjänst informerar
Nytt förpackningsmaterial för provskick via post
Analyser som bekostas av smittskyddet ska inte ha smittskyddet som
fakturamottagare i TakeCare
Använd beställarkodsetiketterna (klisteretiketter) på våra pappersremisserStockholm

« < 1 2 3 > »
Sökresultat
Stäng