2020-11-19

Meddelande 20a/2020

Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland

 

Gäller from 201202 om inget annat anges

 

För fullständig information och utskrift:

 

Meddelandets huvudrubriker:

Klinisk kemi

Anvisningar.se

P- Tyreoglobulin-antikroppar (antikroppar mot tyreoglobulin, TG-ak)

Dygnsutsöndring i urin, Pt(U)-analyser

Icke centrifugerade rör & elektronisk remiss

BCRP, CRP snabbmetod läggs ner

S-Kobalaminer (vitamin B12), nytt referensintervall

P/S-Metylmalonat (MMA), nytt referensintervall

U-Proteinfraktioner/Urinelforeser

U-Tramadol: Ny metod och gränsvärde (referensintervall

Klinisk mikrobiologi

Ny kombinerad metod för SARS-CoV-2, influensa A/B och RSV

Påminnelse att undvika svalg som enda provmaterial för analys av SARS

CoV-2, Coronavirus som orsakar Covid-19

Uppdaterade provtagningsanvisningar gällande SARS-CoV-2, Covid-19

Automatisk makrolidresistensbestämning av Mycoplasma genitalium införs

vecka 5, 2021

Kundtjänst informerar

Information om packning av Covidprover PCR

Unilabs plomberingsetiketter för transportlådor finns nu på Mediq

Vid beställning av nya transportlådor

Urinodlingrör för posttransport med konserveringsmedel

Frysprover som vidarebefordras till externt lab.Västra Götaland

« < 1 2 3 4 5 6 7 > »
Sökresultat
Stäng