2020-11-19

Meddelande 20b/2020

Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland

 

Gäller from 201202 om inget annat anges

 

Till kunder inom Skaraborgs Sjukhus & Primärvården Närhälsan 

 

För fullständig information och utskrift 

 

Meddelandets huvudrubriker:

Klinisk kemi

Anvisningar.se

P- Tyreoglobulin-antikroppar (antikroppar mot tyreoglobulin, TG-ak)

Dygnsutsöndring i urin, Pt(U)-analyser

Icke centrifugerade rör & elektronisk remiss

BCRP, CRP snabbmetod läggs ner

S-Kobalaminer (vitamin B12), nytt referensintervall

P/S-Metylmalonat (MMA), nytt referensintervall

U-Proteinfraktioner/Urinelforeser

U-Tramadol: Ny metod och gränsvärde (referensintervall

Klinisk mikrobiologi

Ny kombinerad metod för SARS-CoV-2, influensa A/B och RSV

Påminnelse att undvika svalg som enda provmaterial för analys av SARS

CoV-2, Coronavirus som orsakar Covid-19

Uppdaterade provtagningsanvisningar gällande SARS-CoV-2, Covid-19

Automatisk makrolidresistensbestämning av Mycoplasma genitalium införs

vecka 5, 2021

Kundtjänst informerar

Information om packning av Covidprover PCR

Vid beställning av nya transportlådor

Frysprover som vidarebefordras till externt lab.

 

 Västra Götaland

« < 1 2 3 4 5 6 7 > »
Sökresultat
Stäng