Sammanslagning av Laboratorie-Informations-Systemet (LIS) för Mikrobiologi och Kemi (3st).

 

Unilabs AB uppgraderar laboratorieinformationssystemet (LIS) till ett gemensamt LIS för kemi och mikrobiologi i en gemensam databas. I samband med detta tillämpar vi standardiserade analysbenämningar genom användning av NPU-koder, som alla landsting/regioner i Sverige åtagit sig att följa. NPU-systemet är ett internationellt register på engelska med systematiska, unika benämningar och koder för laboratorieundersökningar. Uppgraderingen medför, utöver standardiserade analysbenämningar, ändrade rörkoder och till en viss mån smärre justering av några få referensintervall.


Lördagen 23 april 2022 är det start för kunder som skickar till våra laboratorium i Stockholm att gå in i samma LIS som Sörmland och Västra Götaland.

 

Vilka profiler och analyser som påverkas hittar ni genom att klicka på översättningstabellen nedan.

Observera att översättningstabellen kan komma att uppdateras fram till den 23/4-2022

 

 

 

 Översättningstabell

 Sörmland               Västra Götaland           Stockholm     

     


Informationsansvarig
Sökresultat
Stäng