Sörmland

 

Remisser rekvireras från Mediq

 

Remisser / Artikelnr Innehåll
Laboratorieremiss 1 Unilabs
7582041 (Mediq) 
Remiss (orange rand)för serologi, immunologi,  kemi och molekylärbiologi (DNA/PCR)
Allergiremiss
7549131(Mediq)
Remiss för allergianalyser
Laboratorieremiss 2
7549111 (Mediq)
Remiss (blå rand) för odling, direktpåvisning och molekylärbiologi (DNA/PCR)

Sökresultat
Stäng