Stockholm

Remisser rekvireras från Unilabs, fax 08-277216

 

Remisser  Innehåll
Laboratorieremiss 1 STH Remiss för serologi, allergi, immunologi, kemi och molekylärbiologi (DNA/PCR)
Hälsovård
Remiss för hälsovårds-profiler och/eller enstaka analyser inom hälsovård samt visumpaket
Laboratorieremiss 2 Remiss (blå rand) för odling, direktpåvisning och molekylärbiologi (DNA/PCR)

Sökresultat
Stäng