Västra Götaland

Remisser rekvireras från Regionservice (via Marknadsplatsen)
alternativt Mediq

 

Remisser / Artikelnr  Innehåll   
LABORATORIEREMISS 1 Västra Götaland
Artnr 103435095  (Regionservice)
Artnr 7582026  (Mediq)
Remiss (orange rand) för serologi, immunologi, kemi och molekylärbiologi (DNA/PCR) 
Allergiremiss
Artnr 103436580  (Regionservice)
Artnr 7549131  (Mediq) 
Remiss för allergianalyser   
Laboratorieremiss 2 
Artnr 114089709 
(Regionservice)
Artnr 7549111  (Mediq)
Remiss (blå rand) för odling, direktpåvisning och molekylärbiologi (DNA/PCR)

Sökresultat
Stäng