Appendix, histopatologisk diagnostik
Ascites, cytologisk diagnostik
Axillpreparat, histopatologisk diagnostik
Biopsi, provexcision (px) urinblåsa, histopatologisk diagnostik
Blåssköljvätska, njurbäckensköljvätska, uretärsköljvätska, cytologisk diagnostik
Borstprov (bronk), cytologisk diagnostik
Borstprov (stämband, ventrikel, annan slemhinna,)cytologisk diagnostik
Bronksekret, cytologisk diagnostik
Bronksköljvätska, cytologisk diagnostik
Bröst UNS utan tumörmisstanke, histopatologisk diagnostik
Bröst, exempelvis modifierad mastektomi, ablatio, sektorresektion, kilresektion, histopatologisk diagnostik
Buksköljvätska, cytologisk diagnostik
Cerebrospinalvätska (likvor), cytologisk diagnostik
Cervix- och corpusskrap (inkl. s.k. Minibiopsier), histopatologisk diagnostik
Cervix-/portiobiopsier, histopatologisk diagnostik
Cervixcytologi (vaginalsmear, vaginalcytologi), cytologisk diagnostik
Cervixcytologi, vätskebaserad (vaginalcytologi), cytologisk diagnostik
Cystvätska, cytologisk diagnostik
Endokrina tumörer i magtarm-kanal och pankreas, histopatologisk diagnostik
Esofagusbiopsier, histopatologisk diagnostik
Finnålspunktion (punktioner), cytologisk diagnostik
Gallblåsa, histopatologisk diagnostik
Grov- och mellannålsbiopsier, histopatologisk diagnostik
Gynekologiskt preparat (cervixamputat, uterus med eller utan adnexa, tubor, ovarier), histopatologisk diagnostik
Hudpreparat, excision, histopatologisk diagnostik
Hudstans/hudbiopsier, histopatologisk diagnostik
Cervixkon, histopatologisk diagnostik
Leverbiopsier, histopatologisk diagnostik
Lungbiopsier, histopatologisk diagnostik
Lymfoida organ - lymfkörtel eller mjälte med annan än lymfomfrågeställning, histopatologisk diagnostik
Mag-tarmresektat: esofagus, ventrikel, tunntarm, kolon/rektum, histopatologisk diagnostik
Njurbiopsier (s.k. medicinska njurbiopsier), histopatologisk diagnostik
Njure, nefrektomi samt njurbiopsier av tumör, histopatologisk diagnostik
Obduktion och förvaring av avliden
Operationspreparat UNS, histopatologisk diagnostik
Perikardvätska, cytologisk diagnostik
Pleuravätska, cytologisk diagnostik
Prostata (elresektat)/TUR-P, histopatologisk diagnostik
Prostataektomi, histopatologisk diagnostik
Sentinel node, histopatologisk diagnostik
Sputum, cytologisk diagnostik
Tarmbiopsier, tunntarm (kapselbiopsi), histopatologisk diagnostik
Tarmbiopsier, tunntarm, kolon, rektum och anus (skopi), histopatologisk diagnostik
Temporalisbiopsi, histopatologisk diagnostik
Testis/sädesledare, histopatologisk diagnostik
Thyreoidea, histopatologisk diagnostik
Urin, cytologisk diagnostik
Utstryk UNS, cytologisk diagnostik
Ventrikelbiopsier, histopatologisk diagnostik
Vulvasmear, cytologisk diagnostik