Sök på hela webbplatsen

Csv- Laktat

Indikation

Differentialdiagnostik mellan bakteriell och virusmeningit.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Stockholm och Västra Götaland: Laboratorieremiss 1, Annan analys
Sörmland: Laboratorieremiss Allmän 

Ange provtagningstid på remissen.

Provtagning

Stockholm och Sörmland: 1 mL cerebrospinalvätska (likvor) tas i kylt Na-fluorid/K-Oxalatrör.

Västra Götaland: 1 mL cerebrospinalvätska (likvor) tas i sterilt plaströr med skruvlock.   

Förvaring/transport

Provet lämnas omgående till laboratoriet för analys.

Ska analyseras så snart som möjligt, ej senare än 30 minuter från provtagning.

Referensintervall

1,2 - 2,1 mmol/L

Tolkning av svar

Laktat är slutprodukten i den anaeroba glykolysen. Till skillnad från glukos är laktatnivån i likvor oberoende av den i blod.

Ökning av laktatnivån i likvor ses vid alla tillstånd av anaerob glykolys. Typexemplet är bakteriella meningiter, där bestämning av likvorhalten ger såväl högre sensitivitet som specificitet för differentiering mellan bakteriell och virusmeningit än bestämning av likvor/blodglukos-kvot.

Ökning av laktat i likvor ses också vid andra tillstånd med anaerob glykolys, t ex cerebral infarkt/blödning och hypoglykemiskt koma.

Skribent: Karl Berggren, Överläkare, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-02-18

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-01-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng