Senast ändrade

2019-10-09 Pt(U)- Calcium
Uppdaterad : saltsyra inte längre nödvändig vid samling av dygnsmängd
2019-09-30 P- Troponin I
För aktuellt referensintervall, var god se svarsrapporten.
2019-09-17 S-TRAK (TSH-receptor antikroppar)
Analys utförs ca 2 ggr/vecka i VG och vardagar i Stockholm.
2019-09-12 Blodgruppering, mödrar (fetalt RHD)
2 st EDTA rör, separata rör för blodgruppering respektive fetal RHD.
2019-09-12 Utredning av erytrocytantikroppar
Uppdaterad information under Indikation, Analysmetod och Provtagning.
2019-09-12 Transfusionsreaktionsutredning (transfusionskomplikation)
Uppdaterad under analysmetod: Utredning är beroende på transfunderad komponent- och reaktions-typ.
2019-09-12 Direkt antiglobulintest, DAT
Uppdaterad information under indikation: Vid misstanke om autoimmun hemolytisk anemi (AIHA) eller vid misstanke om hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd (HDFN).
2019-09-12 Blodgruppering
Förberedande undersökning inför blodtransfusion. Får endast tas samtidigt med förenlighetsprövning (BAS-test/ MG-test) i medicinskt akuta situationer. Beslutet ska då dokumenteras av ansvarig läkare i patientjournalen.
2019-09-11 B-Neutrofila (neutrofila granulocyter)
Korrigering av felaktigt angivet referensintervall för vuxna.
2019-09-09 Mycoplasma genitalium, DNA/RNA (Myco.genital)
Uppdaterad information under provtagning: Provtagning bör ske tidigast en vecka efter smittotillfället.
2019-09-09 Of-Opioider (droger), saliv
Uppdaterad med provtagningsinstruktioner
2019-09-09 Of-Metamfetamin/Ecstasy, saliv (droger)
Uppdaterad med provtagningsinstruktioner
2019-09-09 Of-Kokain, saliv (droger)
Uppdaterad med provtagningsinstruktioner
2019-09-09 Of-Fencyklidin (PCP, droger), saliv
Uppdaterad med provtagningsinstruktioner
2019-09-09 Of-Cannabis, saliv (THC, droger)
Uppdaterad med provtagningsinstruktioner
2019-09-09 Of-Amfetamin, saliv (droger)
Uppdaterad med provtagningsinstruktioner
2019-09-05 P- Protein S, fritt
Uppdaterad information under Provtagning och Förvaring/transport.
2019-09-05 P- Protein C (enz)
Uppdaterad information under Provtagning och Förvaring/Transport.
Sökresultat
Stäng