Senast ändrade

2017-11-22 eGFR, estimerat GFR (Glomerular Filtration Rate, glomerulär filtrationshastighet)
Har ändrat i texten för svarsrutinerna som förändrades november 2017.
2017-11-22 Nasofarynxsekret, odling (NPH, luftvägsinfektioner)
Kompletterad med information under förvaring/transport.
2017-11-20 Helicobacter pylori antigen i feces
Hållbarhet för transport samt Obs! Provet måste beställas på separat remiss.
2017-10-30 S-IgG (Immunglobulin G)
Kompletterad med information under indikation, analysmetod, förvaring/transport, svarsrutiner samt tolkning av svar.
2017-10-30 S- Haptoglobin
Kompletterad med analysmetod, svarsrutiner och tolkning av svar samt uppdaterad under indikation och förvaring/transport.
2017-10-30 F- Calprotectin (feces)
Måste beställas på egen remiss.
2017-10-27 S- Kortisol
Tolkningshjälp enligt Equalis rekommendation inlagt under "Tolkning av svar".
2017-10-25 Rubella Immunitet (röda hund), serologi
Provtagningsmateriel: serumrör med gel.
2017-10-25 Reumatoid faktor (RF), serologi
Provtagningsmateriel: serumrör med gel.
2017-10-25 Parietalcells- antikroppar, serologi
Provtagningsmateriel: serumrör med gel.
2017-10-25 nDNA (dsDNA), serologi
Provtagningsmateriel: serumrör med gel.
2017-10-25 Mycoplasma pneumoniae antikroppar, serologi
Provtagningsmateriel: serumrör med gel.
2017-10-25 Mitokondrie-antikroppar (MA), serologi
Provtagningsmateriel: serumrör med gel.
2017-10-25 Helicobacter pylori (HP, magsår), serologi
Provtagningsmateriel: serumrör med gel.
2017-10-25 Glatt muskulatur-antikroppar (SMA), serologi
Provtagningsmateriel: serumrör med gel.
2017-10-25 Chlamydophila pneumoniae (TWAR), serologi
Provtagningsmateriel: serumrör med gel.
Sökresultat
Stäng