Senast ändrade

2019-01-31 Pneumokockantigen i urin och likvor
Uppdaterad information under indikation.
2019-01-31 Sinusaspirat, odling (sinussekret, bihåla)
Kompletterad med information under indikation.
2019-01-31 Blododling (med instruktionsfilm)
Uppdaterad information under provtagning.
2019-01-25 P- Fosfat
Kompletterad med information under indikation, analysmetod, förvaring/transport, svarsrutiner samt tolkning av svar.
2019-01-23 Endotoxinbestämning
Analysen är ackrediterad.
2019-01-17 Sperma, odling
Ny laboratorieanvisning.
2019-01-17 S-hCG total (koriongonadotropin, graviditetstest)
Uppdaterad information under förvaring/transport.
2019-01-17 P-ALAT (alaninaminotransferas)
Uppdaterad information under förvaring/transport.
2019-01-17 S-  Progesteron 
Interferens vid hög-dos DHEAS-behandling.
2019-01-17 S-hCG vävnadsmarkör (koriongonadotropin, tumörmarkör)
Uppdaterad information under förvaring/transport.
2019-01-10 Yttre hörselgång, odling (otit, öra, öron)
Kompletterad med information under Indikation.
2019-01-10 Nässekret, odling (näsöppning, näsa)
Kompletterad med information under indikation.
2019-01-10 Cervixsekret, odling
Kompletterad med information under Indikation.
2019-01-09 Svampodling, Jästsvamp (Candida)
Kompletterad med information under indikation.
2019-01-03 Rektum, odling (anus)
Uppdaterad information under indikation.
2019-01-03 Munhåla, odling (oral candidos, torsk, jästsvamp)
Uppdaterad information under förvaring/transport.
2019-01-03 Pt(U)- Calcium
Uppdaterad med nya utgåvor av Säkerhetsdatablad för 5M och 6M Saltsyra.
2019-01-03 Pt(U)- Kreatinin
Uppdaterad med nya utgåvor av Säkerhetsdatablad för 5M och 6M Saltsyra.
2018-12-10 S-TRAK (TSH-receptor antikroppar)
Analys utförs ca 2 ggr/vecka.
2018-12-05 S- Testosteron, total 
Vid uppföljning för män kan provet tas även senare under dagen.
2018-12-05 P- Aldosteron
Justerad centrifugeringstid.
2018-12-05 S- Prolaktin
Referensintervall S-Prolaktin lågmolekylärt (PEG-fällning) under Tolkning av svar.
Sökresultat
Stäng