Senast ändrade

2018-05-24 U- LC kappa/lambda, lätta immunglobulin­kedjor (kappakedja)
Nu en gemensam laboratorieanvisning för kappa och lambda.
2018-05-23 B -HbA1c (IFCC, Hemoglobin A1c)
Byte från HPLC till kapillärelektroforetisk metod. Hållbart 72 timmar i rumstemperatur eller upp till 5 dagar i kyla.
2018-05-23 Blodgruppering, mödrar (fetalt RHD)
Uppdaterad information under indikation.
2018-05-21 fPt- Glukostolerans (glukosbelastning, peroral) / Stockholm och Sörmland
Uppdaterad information under Provtagning och Svarsrutiner.
2018-05-21 B- Bly
Använd specialrör med Heparin för spårmetaller som beställs från laboratoriet.
2018-05-18 Blodgruppering
För Mödravårdsgruppering och bestämning av fostrets RHD typ, se laboratorieanvisning "Blodgruppering, mödrar (fetalt RHD)".
2018-05-17 Mykobakterier (Tuberkulos, TBC) odling/direktpåvisning/PCR
Tuberkulosdiagnostik utförs vid speciallaboratorier.
2018-05-16 B-Protrombin genotyp (Faktor II)
Uppdaterad information under indikation.
2018-05-16 B-Faktor V genotyp (Leiden)
Uppdaterad information under indikation.
2018-05-16 U-Fentanyler (droger)
Specificerat vilka substanser som ingår i analysen under indikation.
2018-05-16 fPt-Glukosbelastning, gravid / Stockholm och Sörmland (glukostolerans)
Laboratorieanvisningen gäller nu även för Sörmland.
2018-05-16 U- Osmolalitet
Uppdaterad information under indikation, provtagning och referensintervall.
2018-05-16 P-Tyreoglobulin-antikroppar (antikroppar mot tyreo­globulin)
Samma metod och därför samma referensintervall för alla regioner.
2018-05-16 S- Testosteron, total 
Mindre justering av referensintervall för vuxna samt nu referensintervall även för barn.
Sökresultat
Stäng