Senast ändrade

2020-02-26 Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae, DNA/RNA (Klamydia/Gonorré)
Tillägg av fler val för provtagningsmaterial. Alla provtyper omfattas av ackrediteringen.
2020-02-18 Csv- Laktat
Uppdatering gjord under rubriken Förvaring/transport: Provet lämnas omgående till laboratoriet för analys. Ska analyseras så snart som möjligt, ej senare än 30 minuter från provtagning.
2020-02-18 Tuberkulos DNA, Mycobacterium tuberculosis-komplexet, mykobakterier (MTB/RIF) sputum, rifampicinresistens / Sörmland och Västra Götaland
Uppdaterade svarsrutiner för Västra Götaland: Telefonsvar lämnas på Tuberkulos-DNA-resultatet efter 2 timmar, om provet inkommit före kl 15, alla dagar i veckan.
2020-02-14 Övre luftvägspanel, multiplex DNA/RNA (utvidgad diagnostik av 20 luftvägsagens, övre luftvägar)
OBS! Det ”nya coronaviruset” som orsakar COVID-19 (dvs SARS-CoV-2) påvisas INTE med denna metod. Panelen är specifik för vardera av de fyra Coronavirus som ingår.
2020-02-14 Akut / dygnet runt - Övre luftvägspanel, multiplex DNA/RNA, SkaS Skövde/Lidköping (utvidgad diagnostik av 20 luftvägsagens, övre luftvägar)
OBS! Det ”nya coronaviruset” som orsakar COVID-19 (dvs SARS-CoV-2) påvisas INTE med denna metod. Panelen är specifik för vardera av de fyra Coronavirus som ingår.
2020-02-10 Ledv- Laktat i ledvätska
Uppdatering gjord under rubriken Förvaring/transport: Provet lämnas omgående till laboratoriet för analys. Ska analyseras så snart som möjligt, ej senare än 30 minuter från provtagning.
2020-02-10 P- Laktat (Stockholm och Sörmland)
Uppdatering gjord under rubriken Förvaring/transport: Provet lämnas omgående till laboratoriet för analys. Ska analyseras så snart som möjligt, ej senare än 30 minuter från provtagning.
2020-02-10 S- Vankomycin (läkemedelsanalys)
Ändringar gjorda under indikation och referensintervall.
2020-02-05 Pt(U)- Kreatinin
Ny skribent samt förändrad information under rubriken "provtagning".
2020-01-27 Punktat- Celler (ledvätska, pleura, ascites, perikardvätska och peritonealdialysvätska)
Anvisningen har uppdaterad information för Peritonealdialysvätska, gällande provtagning, förvaring/transport och referensintervall.
2020-01-21 P-/S- Etanol
Uppdaterad information under "Provtagning". Prov tas i litiumheparinrör men såväl serumrör med och utan gel accepteras.
2020-01-14 P- Laktat (Västra Götaland)
Uppdaterad med information under Tolkning av svar.
2020-01-10 Blododling (med instruktionsfilm)
Uppdaterad information angående Brucella och Tularemiunder under provtagning.
2020-01-08 Gastroenteritpanel, multiplex DNA/RNA(feces, diarré) Sörmland/Västra Götaland
Pågående namnbyte från Clostridium till Clostridioides difficile.
2020-01-08 Fecespanel bakterier, DNA / odling (gastroenterit) / Västra Götaland
Pågående namnbyte från Clostridium till Clostridioides difficile.
2020-01-08 Clostridioides (Clostridium) difficile toxingen DNA (feces)
Pågående namnbyte från Clostridium till Clostridioides difficile.
Sökresultat
Stäng