Senast ändrade

2020-01-14 P- Laktat (Västra Götaland)
Uppdaterad med information under Tolkning av svar.
2020-01-10 Blododling (med instruktionsfilm)
Uppdaterad information angående Brucella och Tularemiunder under provtagning.
2020-01-08 Gastroenteritpanel, multiplex DNA/RNA(feces, diarré) Sörmland/Västra Götaland
Pågående namnbyte från Clostridium till Clostridioides difficile.
2020-01-08 Fecespanel bakterier, DNA / odling (gastroenterit) / Västra Götaland
Pågående namnbyte från Clostridium till Clostridioides difficile.
2020-01-08 Clostridioides (Clostridium) difficile toxingen DNA (feces)
Pågående namnbyte från Clostridium till Clostridioides difficile.
2020-01-07 P- Kreatinin
Anvisning uppdaterad med varningstext under tolkning av svar.
2019-12-20 Hepatit B-virus DNA (HBV DNA) / Sörmland / Västra Götaland
Ny analys Sörmland från och med 4/12-2019. Ny analys Västra Götaland från och med 20/12-2019.
2019-12-18 aB-Laktat
Kompletterad med information under indikation, remiss, analysmetod, provtagning, svarsrutiner samt tolkning av svar.
2019-12-18 Vävnadsbitar (biopsier), odling
Odlingstider och svarstider har uppdaterats.
2019-12-11 B -HbA1c (IFCC, Hemoglobin A1c)
Uppdatering under "tolkning av svar".
2019-12-11 Spermaprov - Sörmland (Infertilitetsutredning/Kontroll efter vasektomi).
Kompletterande uppgifter på instruktion och remiss angående vasectomi.
2019-12-09 Hepatit A (anti-HAV IgG och anti-HAV IgM), serologi
Uppdaterad information under Indikation, Förvaring/transport, Svarsrutiner och Tolkning av svar.
2019-12-04 P- Standardbikarbonat
Uppdaterad information under provtagning: Provet lämnas ocentrifugerat till labb inom 3 timmar efter provtagning.
2019-12-04 TB- specifikt antigen, Quantiferon (IGRA, latent tuberkulos, tuberkelantigen)
Uppdaterad information under Provtagning gällande Stockholm: För optimal provhantering måste Quantiferon-rör anlända till Unilabs Laboratoriemedicin i Huvudsta (Solna) innan kl. 15:00 vardagar (dvs. mellan 8:00-15:00).
2019-12-04 TBE- antikroppar (Tick-borne encephalitis, fästingburen hjärnhinneinflammation), serologi
Sörmland: Det finns möjlighet att få TBE IgM med svar samma dag med immunkromatografisk metod (S-TBE IgM Akut) om provet finns på labbet mellan kl. 07.30-15.30 på vardagar, 07.30-12.00 på helger.
2019-12-04 Övre luftvägspanel, multiplex DNA/RNA (utvidgad diagnostik av 20 luftvägsagens, övre luftvägar)
Unilabs utför analyser för övre luftvägspanel för Capio S:t Görans Sjukhus fr o m 2019-12-04.
2019-12-03 P-D- Dimer
Förtydligat: transport till Unilabs Huvudsta endast fryst
Sökresultat
Stäng