Senast ändrade

2018-03-18 Pt(U)- Kadmium
Referensintervall, se remissvar.
2018-03-18 B- Kadmium
Referensintervall, se remissvar.
2018-03-18 U-Kvicksilver (Hg)
Referensintervall, se remissvar.
2018-03-18 B- Kvicksilver (Hg)
Referensintervall, se remissvar.
2018-03-18 B- Bly
Referensintervall, se remissvar.
2018-03-18 Pt(U)- Bly
Referensintervall, se remissvar.
2018-03-07 Glatt muskulatur-antikroppar (SMA), serologi
Vid misstanke om autoimmun hepatit typ 2 rekommenderas LKM1 serologi.
2018-03-02 Hb(B)- Methemoglobin (MetHb)
Uppdaterad information under förvaring/transport.
2018-03-01 Helicobacter pylori antigen i feces
För pappersremiss gäller Laboratorieremiss 1.
2018-02-28 Pt(U)-Albumin, mikroutsöndring
Kompletterad med information under analysmetod, svarsrutiner och tolkning av svar.
2018-02-28 U- Albumin (Stockholm)
Kompletterad med information under indikation och analysmetod.
2018-02-23 Mycoplasma genitalium, DNA/RNA (Myco.genital)
Resistensbestämning: ca. 2 - 3 veckor.
2018-02-21 P/S- Metylmalonat (Metylmalonsyra, MMA)
Uppdaterad information under indikation och tolkning av svar.
2018-02-21 S-CDT (kolhydratfattigt transferrin)
Uppdaterad information under indikation och tolkning av svar.
2018-02-21 S-Kobalaminer (vitamin B12)
Uppdaterad information under indikation och tolkning av svar.
2018-02-20 S-GH (Growth Hormone, Somatotropin, tillväxthormon)
Start inom Unilabs Västra Götaland 2018-02-21.
2018-02-20 P-Adrenokortikotropt hormon (ACTH)
Start inom Unilabs Västra Götaland 2018-02-21.
2018-02-20 S-hCG total (koriongonadotropin, graviditetstest)
Nytt trivialnamn fr.o.m. 21/2, se kundmeddelande 2018-02-21.
Sökresultat
Stäng