Senast ändrade

2018-01-12 Blodgruppering (blodbeställning)
För Mödravårdsgruppering och bestämning av fostrets RHD typ, se laboratorieanvisning "Blodgruppering, mödrar (fetalt RHD)".
2018-01-10 Dientamöba fragilis, mikroskopi (parasiter, cystor och maskägg) / Västra Götaland
Uppdaterad information under Provtagning och Förvaring/transport.
2018-01-08 P-Tyreoglobulin-antikroppar (antikroppar mot tyreo­globulin)
Under provtagning, lagt till undantag som gäller Stockholm.
2017-12-21 Borreliadiagnostik (antikroppar av IgG- och IgM-klass mot B. burgdorferi, neuroborreliosdiagnostik), serologi
Kompletterad med information för Cerebrospinalvätska / likvor under förvaring/transport.
2017-12-20 nDNA (dsDNA), serologi
Uppdaterad information under analysmetod.
2017-12-20 P-Albumin
Kompletterad med information under analysmetod, förvaring/transport och svarsrutiner.
2017-12-20 Glatt muskulatur-antikroppar (SMA), serologi
Uppdaterad information under indikation.
2017-12-20 MRB- screening (multiresistenta bakterier inkl. MRSA, VRE, ESBL)
Negativt svar: 1-5 dagar. Länk vårdhygien Skaraborg är uppdaterad.
2017-12-20 B-TPK (trombocyter, partikelkoncentration)
Uppdaterad information under indikation, analysmetod, provtagning, förvaring/transport samt tolkning av svar.
2017-12-20 B- LPK (leukocyter, partikelkoncentration)
Uppdaterad information under indikation, provtagning och tolkning av svar.
2017-12-20 B-Hb (Hemoglobin)
Uppdaterad information under analysmetod, provtagning och tolkning av svar.
2017-12-20 B- Blodstatus
Uppdaterad information under indikation, provtagning och förvaring/transport.
2017-12-20 B-EPK (erytrocyter partikelkoncentration)
Uppdaterad information under indikation, analysmetod, provtagning samt tolkning av svar.
2017-12-20 B- EVF (erytrocytvolymfraktion, hematokrit)
Uppdaterad information under analysmetod, provtagning och tolkning av svar.
2017-12-20 B- MCV (erytrocyters medelcellvolym)
Uppdaterad information under indikation och provtagning.
2017-12-20 Erc(B)-MCH (medelinnehållet av hemoglobin i erytrocyter)
Uppdaterad information under indikation och provtagning.
2017-12-20 B- Retikulocyter (reticulocyter)
Uppdaterad information under indikation, analysmetod och provtagning.
2017-12-20 B-Celler, differentialräkning av leukocyter
Uppdaterad information under indikation, analysmetod, provtagning samt förvaring/transport.
2017-12-20 Rtc(B)- MCH (hemoglobin i retikulocyter) / Stockholm och Sörmland
Uppdaterad information under indikation, remiss och provtagning.
Sökresultat
Stäng