Senast ändrade

2017-10-16 Bordetella pertussis/parapertussis, DNA (kikhosta, Host-PCR, svalg, NPH)
Telefonsvar lämnas endast på begäran, tidigare alla positiva.
2017-10-06 Endotoxinbestämning
Uppdaterad information under analysmetod, remiss och svarsrutiner.
2017-09-22 P-Antifaktor Xa, LMWH
Ändrad centrifugeringstid, från 15 till 20 minuter.
2017-09-20 S- Folat (folsyra, vitamin B9)
Sörmland; byte av provtagningsmateriel till serumrör med gel samt nytt referensintervall.
2017-09-20 S-Kobalaminer (vitamin B12)
Sörmland; byte av provtagningsmateriel till serumrör med gel samt nytt referensintervall.
2017-09-20 S - LD (laktatdehydrogenas)
Byte av provtagningsmateriel i Sörmland till serumrör med gel.
2017-09-20 P - Transferrin
Byte av provtagningsmateriel i Sörmland till Li-heparinrör med gel.
2017-09-20 Of-Cannabis, saliv (THC, droger)
Nytt referensintervall f.o.m. 170920.
2017-09-20 U- Cannabis, screening (droger)
Uppdaterad med substanser som verifieras. U-Cannabis/kreatinin, kvot rapporteras.
2017-09-20 Of-Kokain, saliv (droger)
Nytt referensintervall f.o.m 170920. Uppdaterad med substanser som verifieras.
2017-09-15 S- Salicylat (läkemedelsanalys)
Kompletterad med interferens under provtagning.
2017-09-11 U-O-Desmetyltramadol, screening (droger)
Uppdaterad med information under analysmetod, förvaring/transport och tolkning av svar.
2017-09-11 U- Opiater, screening (droger)
Uppdaterad med substanser som verifieras.
2017-09-11 Of-Opiater, saliv (droger)
Uppdaterad med substanser som verifieras.
2017-09-11 Of-Metamfetamin/Ecstasy, saliv (droger)
Uppdaterad med substanser som verifieras.
Sökresultat
Stäng