Senast ändrade

2018-06-17 P- ALP (alkaliska fosfataser)
Komplettering under analysmetod, förvaring/transport och svarsrutin.
2018-06-17 Parasiter DNA cystor (Giardia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium, diarré, feces, PCR)
Lagt till information under indikation för primärvård och öppenvård i Sörmland.
2018-06-17 Parasiter, cystor och maskägg, mikroskopi (utlandssmitta, Giardia, Amöba, Cryptosporidier, Bilharzia, Springmask)
Lagt till information under indikation för primärvård och öppenvård i Sörmland.
2018-06-15 Svalgodling, rutinodling / utvidgad odling
Uppdaterad information under förvaring/transport.
2018-05-24 U- LC kappa/lambda, lätta immunglobulin­kedjor (kappakedja)
Nu en gemensam laboratorieanvisning för kappa och lambda.
2018-05-23 B -HbA1c (IFCC, Hemoglobin A1c)
Byte från HPLC till kapillärelektroforetisk metod. Hållbart 72 timmar i rumstemperatur eller upp till 5 dagar i kyla.
2018-05-23 Blodgruppering, mödrar (fetalt RHD)
Uppdaterad information under indikation.
2018-05-21 fPt- Glukostolerans (glukosbelastning, peroral) / Stockholm och Sörmland
Uppdaterad information under Provtagning och Svarsrutiner.
2018-05-21 B- Bly
Använd specialrör med Heparin för spårmetaller som beställs från laboratoriet.
2018-05-18 Blodgruppering
För Mödravårdsgruppering och bestämning av fostrets RHD typ, se laboratorieanvisning "Blodgruppering, mödrar (fetalt RHD)".
2018-05-17 Mykobakterier (Tuberkulos, TBC) odling/direktpåvisning/PCR
Tuberkulosdiagnostik utförs vid speciallaboratorier.
2018-05-16 B-Protrombin genotyp (Faktor II)
Uppdaterad information under indikation.
2018-05-16 B-Faktor V genotyp (Leiden)
Uppdaterad information under indikation.
2018-05-16 U-Fentanyler (droger)
Specificerat vilka substanser som ingår i analysen under indikation.
Sökresultat
Stäng