Senast ändrade

2019-12-11 B -HbA1c (IFCC, Hemoglobin A1c)
Uppdatering under "tolkning av svar".
2019-12-11 eGFR relativt, estimerat GFR (Glomerular Filtration Rate, glomerulär filtrationshastighet)
eGFR beräknas per automatik vid beställning av P-Cystatin C (Stockholm / Västra Götaland / Sörmland).
2019-12-11 Spermaprov - Sörmland (Infertilitetsutredning/Kontroll efter vasektomi).
Kompletterande uppgifter på instruktion och remiss angående vasectomi.
2019-12-09 Hepatit A (anti-HAV IgG och anti-HAV IgM), serologi
Uppdaterad information under Indikation, Förvaring/transport, Svarsrutiner och Tolkning av svar.
2019-12-04 P- Standardbikarbonat
Uppdaterad information under provtagning: Provet lämnas ocentrifugerat till labb inom 3 timmar efter provtagning.
2019-12-04 TB- specifikt antigen, Quantiferon (IGRA, latent tuberkulos, tuberkelantigen)
Uppdaterad information under Provtagning gällande Stockholm: För optimal provhantering måste Quantiferon-rör anlända till Unilabs Laboratoriemedicin i Huvudsta (Solna) innan kl. 15:00 vardagar (dvs. mellan 8:00-15:00).
2019-12-04 TBE- antikroppar (Tick-borne encephalitis, fästingburen hjärnhinneinflammation), serologi
Sörmland: Det finns möjlighet att få TBE IgM med svar samma dag med immunkromatografisk metod (S-TBE IgM Akut) om provet finns på labbet mellan kl. 07.30-15.30 på vardagar, 07.30-12.00 på helger.
2019-12-04 Övre luftvägspanel, multiplex DNA/RNA (utvidgad diagnostik av 20 luftvägsagens, övre luftvägar)
Unilabs utför analyser för övre luftvägspanel för Capio S:t Görans Sjukhus fr o m 2019-12-04.
2019-12-03 P-D- Dimer
Förtydligat: transport till Unilabs Huvudsta endast fryst
2019-11-11 Direkt antiglobulintest, DAT
Uppdaterad information under svarsrutiner: Akut DAT besvaras inom 2 h. Rutinprov besvaras vardagar, inom 1 dygn
2019-11-11 Transfusionsreaktionsutredning (transfusionskomplikation)
Uppdatering av svarsrutiner: Preliminärsvar på måttliga och allvarliga transfusionsreaktioner på Erytrocyter lämnas via InterInfo och telefonledes till beställande avdelning inom 1 dygn. Slutsvar lämnas ut elektroniskt i InterInfo och som papperssvar så snart samtliga utredningar är slutförda
2019-11-05 Fecespanel bakterier, DNA / odling (gastroenterit) / Västra Götaland
I fall av en efterföljande odling svaras provet: ”Växt/Ingen växt av (bakterien)” och eventuell ytterligare kommentar.
2019-10-31 B- JAK2 V617F mutation
Uppdaterad information under "Tolkning av svar".
2019-10-31 Syfilis (Lues, Treponema pallidum, TP, TPPA, VDRL) serologi i blod
Uppdaterad information under indikation, analysmetod, svarsrutiner och tolkning av svar.
2019-10-28 Cervixcytologi (vaginalsmear, vaginalcytologi), cytologisk diagnostik
Unilabs fasar ut den konventionella metoden för vaginalcytologi med utstryk på glas och går helt över till vätskebaserad cytologi för denna undersökning, se laboratorieanvisning Cervixcytologi, vätskebaserad.
Sökresultat
Stäng