Senast ändrade

2019-06-10 TBE- antikroppar (Tick-borne encephalitis, fästingburen hjärnhinneinflammation), serologi
Västra Götaland: S-TBE IgM Akut prov med immunkromatografisk metod analyseras dagtid alla dagar kl. 07-15.00 (besvaras efter analys, telefonbesvaras ej). Provet kompletteras sedan med TBE IgG enligt normalt analysschema och besvaras med en komplett tolkning inom 2-7 dagar.
2019-05-27 U-Kiralt amfetamin, urin (droger)
Nytt referensintervall fr.o.m. 2019-05-28.
2019-05-23 Chlamydophila pneumoniae, DNA (TWAR, Host-PCR, klamydia)
Serologisk undersökning har ett mycket begränsat indikationsområde. Vid behov kan ett serumprov förmedlas vidare till externt labb som utför serologisk diagnostik.
2019-05-23 Mycoplasma pneumoniae, DNA (NPH, svalg, Host-PCR)
Serologisk undersökning har ett mycket begränsat indikationsområde. Vid behov kan ett serumprov förmedlas vidare till externt labb som utför serologisk diagnostik.
2019-05-15 Blodgruppering, mödrar (fetalt RHD)
2 st EDTA rör, separata rör för blodgruppering respektive fetal RHD.
2019-05-02 Mycoplasma genitalium, DNA/RNA (Myco.genital)
Uppdaterad information under Resistensbestämning. Genotypisk resistensbestämning utförs endast på begäran. Makrolidresistens: Vid förfrågan om Makrolidresistens skickas provet taget i Aptimarör vidare till Klinisk Mikrobiologi, Örebro. Svarstid ca 5 arbetsdagar. Kinolonresistens: Vid förfrågor om Kinolonresistens skickas provet taget i Aptimarör vidare till SSI (Statens Serum Institut, Köpenhamn). Svarstid ca 2-3 veckor.
2019-04-03 P-PK (INR), Protrombinkomplex
Justering av referensintervall.
2019-04-03 P/S- Metylmalonat (Metylmalonsyra, MMA)
Referensintervall gäller barn > 16 år och vuxna.
2019-04-01 U-Missbruksläkemedel
Hållbarheten i rumstemperatur begränsas till 48 timmar. Petidin sänker värde för positiv identifiering till 20 µg/L.
2019-03-28 Bronkial- och trakealsekret BAL, odling (bronkoalveolärt lavage, bronksköljvätska, borstprov)
Provtagning-Trakealsekret: Prov tas med sugkateter eller trakealsugset för kvantitativ odling. För kvalitativ odling kan prov tas med bomullspinne eller skickas kateterspetsen.
2019-03-27 kP- PK (INR), Protrombinkomplex
Se laboratorieanvisning P- PK (INR) Protrombinkomplex.
Sökresultat
Stäng