Senast ändrade

2018-12-10 S-TRAK (TSH-receptor antikroppar)
Analys utförs ca 2 ggr/vecka.
2018-12-05 S- Testosteron, total 
Vid uppföljning för män kan provet tas även senare under dagen.
2018-12-05 P- Aldosteron
Justerad centrifugeringstid.
2018-12-05 S- Prolaktin
Referensintervall S-Prolaktin lågmolekylärt (PEG-fällning) under Tolkning av svar.
2018-12-05 fS- Gastrin
Ta helst ett eget rör för fS-Gastrin pga specialhantering!
2018-12-05 P- Renin
Justerad centrifugeringstid.
2018-12-05 S-Kobalaminer (vitamin B12)
Analysmetoden kräver större mängd blodvolym, varför kapillär provtagning undanbedes.
2018-12-05 Akut / dygnet runt - meningit-/encefalitpanel
Analysfrekvens; dygnet runt, alla dagar gäller nu även Stockholm.
2018-12-05 F- Calprotectin (feces)
Ny metod fr.o.m. 6/12 samt uppdaterad information under Tolkning av svar.
2018-12-05 P-Antifaktor Xa, LMWH
Prover från Stockholm skickas till Unilabs-Sörmland med transport måndag-fredag.
2018-12-05 S- PTH, intakt (paratyreoideahormon, parathormon, paratyrin)
Ej posttransport. Västra Götaland: PTH intraoperativt och i punktionsvätska
2018-12-05 S- Kortisol
Justering av referensintervall. Ny analyskod för S-Kortisol som funktionstest (SKORTF). Gäller from 181205.
2018-11-26 vB-Blodgaser
Ny laboratorieanvisning.
2018-11-19 U-Kath, screening (droger)
Uppdaterat analysnamn för stämma överens med remiss.
2018-11-08 Fecespanel bakterier, DNA / odling (gastroenterit) / Västra Götaland
Nu med information för Livsmedelskunder: Hantering av "Fecespanel bakterier" fynd. Komplettering om Shigella anmälan i VG.
2018-10-26 S- Alkoholer
Uppdaterad information under "Förvaring och transport".
2018-10-26 S- Metanol
Uppdaterad information under "Förvaring och transport".
Sökresultat
Stäng