Senast ändrade

2018-11-08 Fecespanel bakterier, DNA / odling (gastroenterit) / Västra Götaland
Nu med information för Livsmedelskunder: Hantering av "Fecespanel bakterier" fynd. Komplettering om Shigella anmälan i VG.
2018-10-26 S- Alkoholer
Uppdaterad information under "Förvaring och transport".
2018-10-26 S- Metanol
Uppdaterad information under "Förvaring och transport".
2018-10-26 S- Isopropanol
Uppdaterad information under "Förvaring och transport".
2018-10-26 S- Etanol
Uppdaterad information under "Förvaring och transport".
2018-10-26 S-Aceton
Uppdaterad information under "Förvaring och transport.
2018-10-26 S- Calciumjon, fri
Uppdaterad information under "förvaring och transport".
2018-10-19 Immunfenotypning, pleura, ascites och finnålspunktion (flödescytometri, FACS-analyser)
Viktigt att meddela Specialhematologi, Skövde per telefon då ni skickar ett prov.
2018-10-19 Immunfenotypning lymfoida organ - lymfkörtel eller mjälte (flödescytometri, FACS-analyser)
Viktigt att meddela Specialhematologi, Skövde per telefon då ni skickar ett prov.
2018-10-17 S- Kortisol
Uppdaterad med analysmetod och analysfrekvens.
2018-10-15 HIV 1+2, kombinerad antigen-/antikroppsbestämning
Uppdaterad information under Förvaring/transport.
2018-10-03 Malaria (malariaplasmodier)
Uppdaterad information för Stockholm under Provtagning och Förvaring/transport.
2018-10-03 Csv- Albumin
Kompletterad med information under Indikation och Tolkning av svar.
2018-10-03 Csv- Protein
Kompletterad med information under Indikation och Tolkning av svar.
2018-10-03 Csv-Pigmentscreen/kurva, absorbans
Uppdaterad information under referensintervall.
Sökresultat
Stäng