Senast ändrade

2019-08-21 Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae, DNA/RNA (Klamydia/Gonorré)
Provtagning bör ske tidigast en vecka efter smittotillfället.
2019-07-27 fS- Insulin
Förtydligande under förvaring / transport.
2019-07-03 Mycoplasma genitalium, DNA/RNA (Myco.genital)
Uppdaterad information under Resistensbestämning: Makrolidresistens: Vid förfrågan om Makrolidresistens skickas provet taget i Aptimarör vidare till Klinisk Mikrobiologi, Örebro. Svarstid ca 7 arbetsdagar. Uppdaterad information under Svarsrutiner: Ej bedömbart: Enstaka prover besvaras som ”Ej bedömbart” efter 2 analysförsök. Testresultat har ej kunnat erhållas pga inhibition i provet. Detta kan bero på mycket slem eller andra okända faktorer. Vid resultat ”Ej bedömbart” rekommenderas ny provtagning, samma och/eller annan provtyp.
2019-06-26 U-Fentanyl (droger)
Analysen är ackrediterad.
2019-06-26 U-Kiralt amfetamin, urin (droger)
Nytt referensintervall fr.o.m. 2019-05-28. Analysen är ackrediterad.
2019-06-10 TBE- antikroppar (Tick-borne encephalitis, fästingburen hjärnhinneinflammation), serologi
Västra Götaland: S-TBE IgM Akut prov med immunkromatografisk metod analyseras dagtid alla dagar kl. 07-15.00 (besvaras efter analys, telefonbesvaras ej). Provet kompletteras sedan med TBE IgG enligt normalt analysschema och besvaras med en komplett tolkning inom 2-7 dagar.
Sökresultat
Stäng