Senast ändrade

2018-09-21 Abscess, odling / direktpåvisning (DP, aspirat, punktat)
Medsänd lite material separat i ett Sterilt plaströr med skruvlock om direktmikroskopi önskas vid provtagning med pinnprov.
2018-09-07 Mycoplasma genitalium, DNA/RNA (Myco.genital)
Uppdaterad information under provtagning för resistensbestämning.
2018-09-05 S- Östradiol
Justering av referensintervall, inkl Tanner-Stadium.
2018-09-05 S- Lutropin (LH, luteiniserande hormon)
Justering av referensintervall, inkl Tanner-Stadium.
2018-09-05 S-Follitropin (FSH, Follikelstimulerande hormon )
Justering av referensintervall, inkl Tanner-Stadium.
2018-09-03 fPt-Glukosbelastning, gravid / Stockholm och Sörmland (glukostolerans)
Lagt till provtagningstider för glukosbelastningen i Stockholm och Sörmland.
2018-08-22 S-GH (Somatotropin, Tillväxthormon, Growth Hormone)
Uppdaterad benämning, Somatotropin istället för GH/Tillväxthormon (enligt NPU).
2018-08-06 Mycoplasma pneumoniae, DNA (NPH, svalg, Host-PCR)
Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.
2018-08-06 Fusobacterium necrophorum, DNA (halsfluss, tonsillit, faryngit, svalg, PCR)
Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.
2018-08-06 Dermatofyter, DNA / PCR (hudskrap, nagel, svamp)
Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.
2018-08-06 Clostridium difficile toxingen A/B DNA (feces)
Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.
2018-08-06 Chlamydophila pneumoniae, DNA (TWAR, Host-PCR, klamydia)
Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.
2018-08-06 Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae, DNA/RNA (Klamydia/Gonorré)
Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.
2018-08-06 Bordetella pertussis/parapertussis, DNA (kikhosta, Host-PCR, svalg, NPH)
Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.
2018-08-06 B-Protrombin genotyp (Faktor II)
Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.
Sökresultat
Stäng