Senast ändrade

2020-03-27 Obduktion och förvaring av avliden
Uppdaterad kl 16:30 med klickbar länk: Handläggnig av avliden med konstaterad eller misstänkt Covid-19.
2020-03-24 P-Prokalcitonin
Kompletterad med information för Västra Götaland (semikvantitativ analys).
2020-03-19 Hepatit B-virus (HBV) DNA / Sörmland / Västra Götaland
Anvisningen är uppdaterad med information under rubrikerna Provtagning, Förvaring/Transport, Svarsrutiner och Tolkning av svar.
2020-03-18 Syfilis (Lues, Treponema pallidum, TP, TPPA, VDRL) serologi i blod
Serumprovet kan förvaras i kyl upp till 5 dygn i väntan på transport.
2020-03-11 P-CK-MB (Kreatinkinas MB)
Analysen utförs inte längre i Västra Götaland
2020-03-09 Hepatit C-virus (HCV) RNA
Uppdaterad information under indikation, provtagning, förvaring/transport, svarsrutiner, samt tolkning av svar.
2020-03-03 Urinodling (rutinodling, utvidgad odling, jästsvamp, kastat prov, mittstråleprov, KAD)
Svarstid: Vanligen 1 - 3 arbetsdagar från att provet ankomstregistrerats på laboratoriet, måndag - fredag.
2020-02-26 Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae, DNA/RNA (Klamydia/Gonorré)
Tillägg av fler val för provtagningsmaterial. Alla provtyper omfattas av ackrediteringen.
2020-02-18 Csv- Laktat
Uppdatering gjord under rubriken Förvaring/transport: Provet lämnas omgående till laboratoriet för analys. Ska analyseras så snart som möjligt, ej senare än 30 minuter från provtagning.
2020-02-18 Tuberkulos DNA, Mycobacterium tuberculosis-komplexet, mykobakterier (MTB/RIF) sputum, rifampicinresistens / Sörmland och Västra Götaland
Uppdaterade svarsrutiner för Västra Götaland: Telefonsvar lämnas på Tuberkulos-DNA-resultatet efter 2 timmar, om provet inkommit före kl 15, alla dagar i veckan.
2020-02-14 Övre luftvägspanel, multiplex DNA/RNA (utvidgad diagnostik av 20 luftvägsagens, övre luftvägar)
OBS! Det ”nya coronaviruset” som orsakar COVID-19 (dvs SARS-CoV-2) påvisas INTE med denna metod. Panelen är specifik för vardera av de fyra Coronavirus som ingår.
2020-02-14 Akut / dygnet runt - Övre luftvägspanel, multiplex DNA/RNA, SkaS Skövde/Lidköping (utvidgad diagnostik av 20 luftvägsagens, övre luftvägar)
OBS! Det ”nya coronaviruset” som orsakar COVID-19 (dvs SARS-CoV-2) påvisas INTE med denna metod. Panelen är specifik för vardera av de fyra Coronavirus som ingår.
2020-02-10 Ledv- Laktat i ledvätska
Uppdatering gjord under rubriken Förvaring/transport: Provet lämnas omgående till laboratoriet för analys. Ska analyseras så snart som möjligt, ej senare än 30 minuter från provtagning.
2020-02-10 P- Laktat (Stockholm och Sörmland)
Uppdatering gjord under rubriken Förvaring/transport: Provet lämnas omgående till laboratoriet för analys. Ska analyseras så snart som möjligt, ej senare än 30 minuter från provtagning.
2020-02-10 S- Vankomycin (läkemedelsanalys)
Ändringar gjorda under indikation och referensintervall.
2020-02-05 Pt(U)- Kreatinin
Ny skribent samt förändrad information under rubriken "provtagning".
2020-01-27 Punktat- Celler (ledvätska, pleura, ascites, perikardvätska och peritonealdialysvätska)
Anvisningen har uppdaterad information för Peritonealdialysvätska, gällande provtagning, förvaring/transport och referensintervall.
Sökresultat
Stäng