Sök på hela webbplatsen

S- Vankomycin

Indikation

Läkemedelsanalys.

Regelbundna mätningar av läkemedelskoncentrationen rekommenderas vid högdos- och långtidsbehandling med vankomycin, framför allt hos patienter med nedsatt njurfunktion eller nedsatt hörsel p.g.a. ökad risk för nefro- och ototoxicitet.

Analysmetod

Immunkemi.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Stockholm: Laboratorieremiss 1, Annan analys
Sörmland: Laboratorieremiss Allmän     
Västra Götaland: Laboratorieremiss 1

Provtagning

Serumrör utan gel, se bild och hantering.


Dalvärde: omedelbart före nästa dos.

Toppvärde: 1 timme efter avslutad infusion.

Förvaring/transport

Centrifugerat och avhällt serum kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Posttransport max 48 timmar.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

Enligt Fass.

Dalvärde: 10 – 15 mg/L

För vissa infektioner fordras dalvärde 15 – 20 mg/L


Toppvärde: < 50 mg/L

Tolkning av svar

Se Fass.

Skribent: Maria-José Ferrandis, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2019-10-31

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-12-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng