Sök på hela webbplatsen

SARS CoV-2, COVID-19, RNA Sörmland / Västra Götaland

 

Unilabs startade 2020-03-02 molekylär analys för påvisande av SARS CoV-2 .

Indikation

 

Obs! Provtagningsindikationer ändras snabbt. Var god se aktuell information från Folkhälsomyndigheten, klicka här. Se dessutom information från din lokala sjukvårdsregion eller regiondel.

 

Indikationer kan ha lokalprägel och kan inkludera till exempel:

    

                   misstanke om COVID-19 sjukdom hos sjukhusvårdade patient

                   ◦ misstanke om COVID-19 sjukdom hos brukare på särskilda boenden

                   ◦ uteslutande av COVID-19 sjukdom hos sjukhuspersonal för att säkra

                      bemanning utan att riskera smittspridning 

 

Det är mycket viktigt med hushållning av resurser till där de bäst behövs. Följ aktuella provtagningsindikationer i ditt område. Ta inte prov utan att kunna motivera dessa väl!

 

Läs mer


 

SARS CoV-2 är ett Coronavirus som ger sjukdomen Covid-19. Coronavirus är en stor virus familj. Det finns minst hundratals coronavirus i djurvärlden. De kan orsaka sjukdom hos olika däggdjur och fåglar. Endast 7 stycken är kända hittills för att orsaka infektion hos människor. Framförallt handlar det om luftvägsinfektioner. Humana Coronavirus 229E, NL63, OC43, HKU1 ger oftast milda förkylningar och finns över hela världen. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) kan ge svåra infektioner hos människor men finns oftast i begränsade exponeringsområden. Det första viruset döpt med etikett Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS CoV) ger mycket svåra infektioner men har inte påträffats sedan många år.

 

 


Analysmetod

Realtids-PCR (RNA), för mer information klicka här.

Remiss

Västra Götaland, Skaraborgs sjukhus: elektronisk beställning i Melior

                      NPH-SARS-CoV-2            NPHSARS2

                      SPU-SARS-CoV-2            SPUSARS2

                      BAL-SARS-CoV-2            BALSARS2

 

Övriga Västra Götalands kunder använder Laboratorieremiss Allmän.
Glöm inte kontakt telefonnummer i anamnesrutan!

 

Sörmlandspatienter: Elektronisk remiss.

                      NPH-SARS-CoV-2            NPHSARS2

                      SPU-SARS-CoV-2            SPUSARS2

                      BAL-SARS-CoV-2            BALSARS2

 

Provtagning
Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
Vi har ingen analys för "poolade" prover med nasofarynx- och svalgprov! Ta bara nasofarynx i så fall. 
Nasofarynxsekret Provtagningsset, universellt
eSwab (blå kork)
Vi önskar helst nasofarynxprov! Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningen. Prov tas med provtagningspinne som, via näsöppningen, försiktigt förs längs näsbotten tills spetsen når bakre svalgväggen.
Pinnen roteras i ca 5 sek för att få så mycket material som möjligt. Placera pinnen i röret med transportvätska så att spetsen på pinnen täcks av lösningen. Bryt av av pinnen vid skåran.
Nasofarynxaspirat    Koppla sugkatetern till provsamlarens lilla munstycke och vakuumsugen till det stora munstycket.
För in sugkatetern längs nässkiljeväggen tills spetsen når bakre nasofarynx.
Sug tills nasofarynxsekret syns i sugkatetern. Sug därefter upp 2-3 mL steril koksaltlösning. Byt till sterilt skruvlock på provröret.
Sputum Sputumrör alt. sputumburk med ytterförpackning. Provtagning sker helst på morgonen, gärna med hjälp av sjukgymnast.
Låt patienten skölja munnen med sterilt vatten före provtagning.
Patienten ska hosta upp sekret från nedre luftvägarna.
Bronkprov (BAL, bronksköljvätska,
trakealsekret) 
Se anvisning för Bronkial- och trakealsekret BAL
 Svalg Provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork). Vi önskar helst nasofarynxprov! Om svalgprov ändå tas tag provet från bakre svalgväggen. Det är viktigt att skrapa slemhinnan med provtagningspinnen så att slemhinneceller kommer med. Bryt av pinnen (vid markeringen) i röret med transportmedium. Skruva på korken.

 

Förvaring/transport

Avspritat prov transporteras helst i skyddshylsa.

Provet kan förvaras i kyl upp till 5 dygn i väntan på transport.

Skickas/transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

 

Sörmland: Prov lämnas till mikrobiologen (vardagar senast kl 16.00) eller till kemlab (helgdagar samt vardagar efter kl 16.00) för vidare transport.

 

Svarsrutiner

Analys utförs måndag-söndag: 3 analysomgångar/dygn på prover inkomna hos Unilabs Skövde till kl. 07.00, kl. 12.00, kl. 16.00.

Svarstid: 0 - 2 dagar

 

Västra Götaland: Sjukhuskunder svaras elektronisk samt positiva svar rings ut enligt överenskommelse.

Övriga kunder får papperssvar och för att vi ska kunna ringa ut dessa svar krävs ett telefonnummer på remiss.

 

Sörmland: Sjukhuskunder svaras elektronisk samt positiva svar rings ut enligt överenskommelse.

 

Svarstext: 

SARS CoV-2 PÅVISAD / ej påvisad

 

Ett påvisat resultat uppfyller falldefinitions kriterier för bekräftat fall enligt Folkhälsomyndighetens definition.

Påvisat virus skall anmälas enligt smittskyddslagen.

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-03-29

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng