Sök på hela webbplatsen

Hepatit B-virus (HBV) DNA / Sörmland / Västra Götaland

Kvantitativ analys av hepatit B-virus (HBV) DNA

Indikation

Analys av HBV DNA är avsedd för övervakning av patienter med pågående hepatit B-virus infektion. Kvantifiering av HBV DNA är numera ett basalt test inför och under pågående behandling och för att bedöma graden av virusreplikation den s.k. virusbördan. 

Analysmetod

Kvantitativ analys av HBV DNA med transkriptionsmedierad amplifiering (TMA) i realtid.

Metoden är anpassad för kvantifiering av HBV DNA i genotyperna A, B, C, D, E, F, G och H.

Remiss

Elektronisk remiss eller pappersremiss.

Laboratorieremiss 1, sid 2.

 

Relevanta kliniska uppgifter ska anges på remissen.

Provtagning

EDTA-rör (rörstorlek 7 mL), alternativt 2 st EDTA rör (rörstorlek 4 mL).

Förvaring/transport

Provet ska transporteras (+2-30 C) snarast till laboratoriet helst inom 24 timmar från provtagningen.

 

Om trasporttiden förväntas överstiga 24 timmar ska EDTA-rör centrifugeras. Efter centrifugering ska plasma avskiljas i sterilt rör (eppendorfrör). Separerad plasma kan förvaras i kyla (+4-8 C) upp till 5 dagar.

Svarsrutiner

    Resultat för HBV DNA                                 Besvaras som

    " Ej detekterat"                                            HBV DNA " Ej påvisat"                               

     < 10 IU/mL                                                 HBV DNA " Påvisat"  <10 IU/mL

    10 - 1 000 000 000 IU/mL                           HBV DNA  "Påvisat" beräknat resultat i IU/mL

     > 1 000 000 000 IU/mL                              HBV DNA  "Påvisat"  >1000 E6 IU/mL

          

Analyseras 1-2 gånger i veckan 

Tolkning av svar

Analys av HBV DNA används mest för bedömning av HBV-infektionsstadiet hos patienter med pågående HBV-infektion samt vid kontroll av behandlingseffekt.

 

För att analysresultatet ska vara jamförbart med tidigare/senare resultat bör analysen utföras med samma metod och med samma typ av provmaterial

 

Pågående HBV-infektion är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Skribent: Claudia Popa, Överläkare, Klinisk Mikrobiologi och virologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-03-19

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng