Sök på hela webbplatsen

Hepatit B-virus DNA (HBV DNA) / Sörmland / Västra Götaland

Kvantitativ analys av hepatit B-virus DNA (HBV DNA).

Indikation

Analys av HBV DNA är avsedd för övervakning av patienter med pågående hepatit B-virus infektion. Kvantifiering av HBV DNA är numera ett basalt test inför och under pågående behandling och för att bedöma graden av virusreplikation den s.k. virusbördan. 

Analysmetod

Kvantitativ analys av hepatit B-virus DNA (HBV DNA) med transkriptionsmedierad amplifiering (TMA) i realtid.

Metoden är anpassad för kvantifiering av HBV DNA i genotyperna A, B, C, D, E, F, G och H.

Remiss

Elektronisk remiss eller pappersremiss.

Laboratorieremiss 1, sid 2.

Viktiga kliniska uppgifter ska anges på remissen.

Provtagning

Helblod i EDTA-rör (7 mL), alternativt 2 st EDTA rör (4 mL).

 

Obs! För att analysresultatet ska vara jämförbart med tidigare/senare resultat bör analysen utförs med samma metod och på samma typ av provmaterial.

 

 

Förvaring/transport

Provet ska transporteras (+2-30 C) snarast till laboratoriet helst inom 24 timmar från provtagningen.

Om transporttiden överstiger 24 timmar ska provet centrifugeras. Efter centrifugering ska plasma förvaras kyld (+4-8 C) i sterilt eppendorfrör och kyltrasporteras (+4-8 C) så snart så möjligt till laboratoriet. Vid längre transporttid än 48 timmar kontakta gärna laboratoriet före provtagningen.

 

Svarsrutiner

    Resultat för HBV DNA                                 Besvaras som

    " Ej detekterat"                                            HBV DNA " Ej påvisat"                               

     < 10 IU/mL                                                 HBV DNA " Påvisat" <10 IU/mL

    10 - 1 000 000 000 IU/mL                           HBV DNA  "Påvisat" beräknat resultat i IU/mL

     > 1 000 000 000 IU/mL                              HBV DNA  "Påvisat"

          

        

 

Tolkning av svar

Analys av HBV DNA är mest avsedd för infektionsläkare samt barnläkare vid bedömning av HBV-infektionsstadiet samt vid kontroll av behandlingseffekt.

Skribent: Claudia Popa, Överläkare, Klinisk Mikrobiologi och virologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2019-12-20

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng