Sök på hela webbplatsen

Hepatit C-virus (HCV) RNA

Kvantitativ analys av hepatit C-virus (HCV) RNA

Indikation

Konfirmering av HCV-infektion hos en patient med positivt screeningtest för HCV-antikroppar.

Vid misstanke om HCV-infektion där HCV-antikroppar kan saknas, t ex. tidigt i infektionsförloppet, hos immunosuprimerade- samt dialyspatienter.

Kvantifiering av HCV RNA inför behandlingen samt kontroll av behandlingseffekt.

Vid en stickskada kan kontroll av HCV RNA hos en tidigare känd HCV-positiv smittkälla övervägas.

Kontroll av dialyspatienter, etc.

Analysmetod

Kvantitativ analys av HCV RNA med transkriptionsmedierad amplifiering (TMA) i realtid.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1, sid.2.


Relavanta kliniska uppgifter ska anges på remissen.

Provtagning

EDTA- rör (rörstorlek 7 mL), alternativt 2 st EDTA rör (rörstorlek 4mL).

 

HCV RNA kan även analyseras på serum när testet används som konfirmering av en aktuell HCV-infektion hos en patient med ett nyupptäckt positivt screeningtest för HCV-antikroppar om tillräcklig provmängd har tagits, se anvisning Hepatit C-virus, serologi. 

Förvaring/transport

Provet ska transporteras (+2-30 C) snarast till laboratoriet helst inom 24 timmar från provtagningen.

 

Om transporttiden förväntas överstiga 24 timmar ska EDTA-rör centrifugeras. Efter centrifugering ska plasma avskiljas i sterilt rör (eppendorfrör). Separerad plasma kan förvaras i kyla (+4-8 C) upp till 5 dagar.

Svarsrutiner

    Resultat för HCV RNA                               Besvaras som

      "Ej detekterat"                                            "Ej påvisat"

      <10 IU/mL                                                  HCV RNA "Påvisat"  <10 IU/mL

      10 - 100 000 000 IU/mL                             HCV RNA "Påvisat" beräknat resultat i IU/mL 

      >100 000 000 IU/mL                                  HVC RNA "Påvisat"  >100 E6 IU/mL

 

Analyseras 2 gånger / vecka.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Tolkning av svar

Ett påvisat HCV RNA test bekräftar diagnosen hepatit C-virus infektion.

 

För att analysresultatet ska vara jamförbart med tidigare/senare resultat bör analysen utförs med samma metod och med samma provmaterial

Aktuell hepatit C-virus infektion är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Skribent: Claudia Popa, Överläkare, Klinisk Mikrobiologi och virologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-03-09

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng