Sök på hela webbplatsen

Hepatit C-virus, serologi

Kvalitativ analys av hepatit C-virus (HCV) antikroppar

Indikation

Screeningtest för hepatit C-virus infektion  

Läs mer


Screening för hepatit C-virus (HCV) infektion utförs genom påvisning av HCV-antikroppar.

Vid akut HCV-infektion kan HCV-antikroppar detekteras tidigast mellan 6-8 veckor efter smittotillfället. Serokonversionen kan blir stark försenad, t.ex. hos icke immunkompetenta individer, HIV- och dialyspatienter. Vid klinisk misstanke om akut HCV-virus infektion rekommenderas samtidigt analys av HCV-RNA

 

 

Analysmetod

Screeningmetod: CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immuno Assay)

Konfirmeringsmetod: HCV RNA, kvantitativ TMA (traskriptionsmedierad amplifiering) 

Verifieringsmetod: Immunoblot, INNO-LIA (Line-immunoassay) HCV

 

Remiss

Elektronisk remiss eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1, sid. 2.

 

Ange på remissen relevanta kliniska uppgifter.

Provtagning

Serumrör med gel (rörstorlek 7mL) alternativt 2 st serumrör med gel (rörstorlek 4mL).

Prov som utfaller positiva vid screeningtest för HCV-antikroppar konfirmeras vid första provtagningstillfället med HCV RNA, vilket kräver större provvolym.

Förvaring/transport

Centrifugerade prover kan kylförvaras (+4-8 C) i primärrör upp till 5 dagar för serologiska analyser.

 

OBS! Ett nyupptäckt positivt screeningtest för HCV-antikroppar konfirmeras rutinmässigt med HCV RNA som även kan analyseras från serum om tillräcklig provvolym har tagits samt vid lämplig transporttid.

För att test av HCV RNA skall kunna utföras behöver prover snarast transporteras till laboratoriet, helst inom 24 timmar.

 

Om HCV RNA inte kan utföras verifieras screeningen med immunoblot.

Svarsrutiner

Negativa svar: 1 - 3 dagar

Positiva svar med konfirmeringstest: 2 – 10* vardagar

* Ett nyupptäckt positivt screeningtest för HCV-antikroppar konfirmeras rutinmässigt med HCV RNA om tillräcklig provvolym har tagits samt vid lämplig transporttid (inom 24 tim från provtagningen). Om HCV RNA inte kan utföras verifieras screeningen med analys av immunoblot. 

Tolkning av svar

En individ med ett konfirmerat positivt serologiskt test bör betraktas som potentiell smittsam speciellt inför bloddonation, transplantation, dialys m.m. Testet har dock ingen koppling till smittsamheten. Även individer med utläkt HCV-infektion, spontant eller efter behandling, fortsätter att vara positiva för HCV-antikroppstester

Ett positivt HCV RNA-test bekräftar diagnosen HCV-infektion. När HCV-infekton har bekräftats hos en patient är analys an HCV-antikroppar oftast inte längre indicerad.

 Ett negativt resultat utesluter inte HCV-infektion i tidigt skede. Patientens antikroppsnivå kan ligga under detektionsgräns dvs. inom "serologiska fönstret". Serokonversion kan bli starkt fördröjd hos icke immunkompetenta individer, HIV och dialyspatienter. Vid stark klinisk misstanke om aktuell HCV-infektion hos dessa individer kan infektion enbart bekräftas med analys av HCV RNA.

Hepatit C-virus infektion är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. 

Skribent: Claudia Popa, Överläkare, Klinisk Mikrobiologi och virologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-02-28

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng