Transporter

 

Prov för kemisk eller mikrobiologisk analys transporteras ofta med bil och/eller post till laboratoriet.

Internationella och nationella bestämmelser reglerar vad man får lov att skicka samt hur försändelsen ska packas och märkas. 

Det är avsändarens ansvar att provet är rätt klassificerat, förpackat, korrekt märkt och att rätt dokument medföljer.

För praktisk handledning inför transport av prov inom Sverige hänvisar vi till

Folkhälsomyndigheten publikation Packa Provet Rätt.

 

 

Prover som skickas med post

När prover skickas med post är det viktigt att man förvissat sig om att transporttiden inte blir för lång.

Prov kan skickas måndag - torsdag (om helgfri vecka).

Märk provförsändelsen med avsändningsdatum.

-  Serum och plasmaprover skickas avhällda i avsedda avhällningsrör.

-  EDTA-rören skickas som helblod. 

Tänk på att inte skicka prover så att dessa blir liggande på posten över helg.

 

 

 


Informationsansvariga
Sökresultat
Stäng