Sök på hela webbplatsen

Ackreditering

         

 

Unilabs svenska laboratoriemedicinska verksamheten är ackrediterad sedan 1995 och har sedan 2001 en gemensam ackreditering av SWEDAC i enlighet med standard ISO 15189;2012 ”Medicinska laboratorier – Krav på kvalitet och kompetens” för samtliga laboratorier.
Detta innebär att laboratoriet uppfyller kraven på såväl ledningssystem som teknisk kompetens.

 

Vår policy är, av patientsäkerhetsskäl, att ackrediteringen ska omfatta alla de analyser som är möjliga att ackreditera enligt standardens specificerade normer. Är detta inte möjligt skall analyserna ändå uppfylla definierade kvalitetssäkringsrutiner.

Unilabs är även granskade mot och uppfyller kraven i enlighet med EWDTS European Laboratory Guidelines for Legally Defensible Workplace Drug Testing för arbetsplatstestning av droger.

Unilabs har tillstånd från Socialstyrelsen respektive Läkemedelsverket att bedriva blodverksamhet i enlighet med gällande föreskrifter. Verksamheten granskas regelbundet vid myndigheternas tillsynsbesök. Inspektionen för vård och omsorg, IVO granskar tillsammans med företrädare för transfusionsmedicin hos Unilabs även rutinerna för den del av transfusionsprocessen som vårdgivaren enligt föreskrift har ansvar för.

 

Om en specifik analys omfattas av ackreditering framgår det av Unilabs laboratorieanvisningar,

använd sökrutan överst på den här sidan och sök på respektive analys.

 

Unilabs uppfyller kraven i EA-2/15 ”EA Requirement for the Accreditation of Flexible Scopes” vilket innebär att ackrediteringens omfattning kontinuerligt anpassas till interna krav som till våra kunders behov.

 

 


Informationsansvarig
Sökresultat
Stäng