Efterbeställningar av kliniskt kemiska analyser -

prover tagna med Li-heparinrör med gel eller Serumrör med gel.

 

 

Prover från slutenvård

- Efterbeställning accepteras inom 8 timmar efter ankomstregistrering.

 

Prover från primärvård/FHV och övriga beställare

- Analyseras snarast efter ankomst. Inga efterbeställningar utförs.

 

Efterbeställningar av allergianalyser

- Proverna sparas fyra veckor för att kunna kompletteras med andra allergen.

Vid screening av allergianalyser med panel, tänk på att i förhand beställa analysen ”Om positivt resultat på panelen, analys av ingående allergen” på remissen, om detta önskas.

 

 

 

 

 


Informationsansvarig
Sökresultat
Stäng