Identitetskontroll

 

Patientens identitet skall alltid kontrolleras före provtagningen.

Detta sker genom en legitimationshandling eller att patienten uppger sitt personnummer och namn.

Kan inte patienten själv uppge sin identitet, kontrollera mot identitetsband eller anhörig.

Ej korrekt patientidentifiering kan innebära förväxling som potentiellt kan få allvarliga följder.

För mer information om kravet på identitetskontroll se Vårdhandboken 

 

 

Du som tar provet ansvarar för att kopplingen mellan patient, remiss och prov är säkerställd.

Provet skall märkas före och i direkt anslutning till provtagningen.

För blodprover, viktigt att etiketten sitter rakt längs med röret samt att man kan se rörets fyllnadsgrad.

För pappersremiss, viktigt att ange provtagningsdatum och provtagningstid.

 

 

 

Det finns speciella krav vid provtagning för blodtransfusion, se här.

 

 

 

 


Informationsansvarig
Sökresultat
Stäng