Remisser

Så här fyller du i remissen


Här beställs streckkodsetiketter.

Här beställs etiketter + lägger in ny användare.Följande remisser (i bokstavsordning) kan fyllas i på skärmen och sedan skrivas ut i pdf-format

 

Allmän cytologi/punktion 

Benmärgsundersökning, Stockholm och Sörmland 

Benmärgsundersökning Utstryk, Västra Götaland 

Blodcentralen Stockholm 

Blodcentralen Sörmland 

Blodcentralen Västra Götaland 

Histopatologi 

Laboratorieremiss Allmän 

Laboratorieremiss Allmän med Biobank 

Laboratorieremiss Spermaprov Sörmland 

Laboratorieremiss Spermaprov Västra Götaland

Molekylärpatologi IDYLLA 

Molekylärpatologi PAM50 

Obduktion 

Prostatabiopsi 

Steriliseringskontroll (Sporprov) 

Vaginalcytologi Stockholm Sunderbyn 

Indicerad cervixcytologi Sörmland 

Cervixcytologi Västra Götaland

  

 

 

Övriga remisser

Kräver streckkodsidentifiering och kan därför ej skrivas ut som pdf-fil.  

 

Remisser / Artikelnr  Innehåll   
Laboratorieremiss 1 Unilabs
Artnr 10021679 (Mediq)
Artnr 103435095  (Regionservice, enbart VG)
Remiss (orange rand) för serologi, immunologi, kemi och molekylärbiologi (DNA/PCR) 
Allergiremiss
Artnr 10004269 (Mediq)
Artnr 103436580  (Regionservice, enbart VG)
Remiss för allergianalyser   
Laboratorieremiss 2 
Artnr 10004268 (Mediq)
Artnr 114089709 
(Regionservice, enbart VG)
Remiss (blå rand) för odling, direktpåvisning och molekylärbiologi (DNA/PCR)

 

 

Se nedan för den senaste versionen av remisserna

Laboratorieremiss 1  Allergiremiss  Laboratorieremiss 2

 

 

 


Informationsansvariga
Sökresultat
Stäng