Remisser

Så här fyller du i remissen


Här beställs streckkodsetiketter.

Här beställs etiketter + lägger in ny användare.Följande remisser (i bokstavsordning) kan fyllas i på skärmen och sedan skrivas ut i pdf-format

 

Allmän cytologi/punktion 

Benmärgsundersökning, Stockholm och Sörmland 

Benmärgsundersökning Utstryk, Västra Götaland 

Blodcentralen Stockholm 

Blodcentralen Sörmland 

Blodcentralen Västra Götaland 

Histopatologi 

Laboratorieremiss Allmän 

Laboratorieremiss Allmän med Biobank 

Laboratorieremiss Spermaprov Sörmland 

Laboratorieremiss Spermaprov Västra Götaland

Molekylärpatologi IDYLLA 

Molekylärpatologi PAM50 

Obduktion 

Prostatabiopsi 

Steriliseringskontroll (Sporprov) 

Vaginalcytologi Stockholm Sunderbyn 

Indicerad cervixcytologi Sörmland 

Cervixcytologi Västra Götaland

  

 

 

Övriga remisser beställs via region

Kräver streckkodsidentifiering och kan därför ej skrivas ut som pdf-fil.  

 Stockholm                          Sörmland                      Västra Götaland

 

Här ser du den senaste versionen av Laboratorieremiss 1 och 2

 

 

 


Informationsansvarig
Sökresultat
Stäng