Senast ändrade

2020-06-04 ENA, specifik / utvidgad ANA, antikroppar mot extraherbara nukleära antigen (Jo-1, RNP, Scl-70, Sm, SS-A, SS-B), serologi
Uppdaterad information under indikation: Observera att vid önskemål om antikroppar mot PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen)(indikation - SLE) så måste detta beställas specifikt och separat.
2020-05-25 S- DHEAS (dehydroepiandrosteronsulfat)
Uppdaterad under Indikation och Tolkning av svar.
2020-05-19 eGFR relativt, estimerat GFR (Glomerular Filtration Rate, glomerulär filtrationshastighet)
Anvisningen är uppdaterad med varningstext under tolking av svar. Vid toxiska nivåer av paracetamol kan interferens från dess metabolit N-acetyl-p-bensokinonimin (NAPQI) orsaka falskt låga kreatininvärden och därmed falskt för högt eGFR.
2020-05-19 eGFR (Krea) absolut, estimerat GFR / Sörmland (Glomerular Filtration Rate, glomerulär filtrationshastighet)
Anvisningen är uppdaterad med varningstext under tolking av svar. Vid toxiska nivåer av paracetamol kan interferens från dess metabolit N-acetyl-p-bensokinonimin (NAPQI) orsaka falskt låga kreatininvärden och därmed falskt för högt eGFR.
2020-05-19 P- Kreatinin
Anvisning uppdaterad med varningstext under tolkning av svar. Vid toxiska nivåer av paracetamol kan interferens från dess metabolit N-acetyl-p-bensokinonimin (NAPQI) orsaka falskt låga kreatininvärden.
2020-05-18 U-Missbruksläkemedel
Uppdaterad med information under svarsrutiner.
2020-05-14 Csv-Beta- Amyloid 42
Uppdatering under Förvaring/Transport: Transporteras snarast till laboratoriet. Provet ska komma till laboratoriet senast dagen efter provtagning. Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Centrifugerad likvor fryses i kryorör, portionerna skickas frysta. Proverna får inte tinas. Undvik att skicka proverna över en helg.
2020-05-14 CSV- Amyloid b 42/40
Uppdatering under Förvaring/Transport: Transporteras snarast till laboratoriet. Provet ska komma till laboratoriet senast dagen efter provtagning. Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Centrifugerad likvor fryses i kryorör, portionerna skickas frysta. Proverna får inte tinas. Undvik att skicka proverna över en helg.
2020-05-14 Csv-Fosfo-Tau
Uppdatering under Förvaring/Transport: Transporteras snarast till laboratoriet. Provet ska komma till laboratoriet senast dagen efter provtagning. Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Centrifugerad likvor fryses i kryorör, portionerna skickas frysta. Proverna får inte tinas. Undvik att skicka proverna över en helg.
2020-05-14 Csv-Tau
Uppdatering under Förvaring/Transport: Transporteras snarast till laboratoriet. Provet ska komma till laboratoriet senast dagen efter provtagning. Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Centrifugerad likvor fryses i kryorör, portionerna skickas frysta. Proverna får inte tinas. Undvik att skicka proverna över en helg.
2020-05-14 Csv-NeurofilamentL (Csv-NFL)
Uppdatering under Förvaring/Transport: Transporteras snarast till laboratoriet. Provet ska komma till laboratoriet senast dagen efter provtagning. Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Centrifugerad likvor fryses i kryorör, portionerna skickas frysta. Proverna får inte tinas. Undvik att skicka proverna över en helg.
2020-05-14 Csv-Demensmarkörer (Beta-Amyloid, Tau, Fosfo-Tau)
Uppdatering under Förvaring/Transport: Transporteras snarast till laboratoriet. Provet ska komma till laboratoriet senast dagen efter provtagning. Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Centrifugerad likvor fryses i kryorör, portionerna skickas frysta. Proverna får inte tinas. Undvik att skicka proverna över en helg.
2020-05-12 vB-Blodgaser
Uppdaterad med instruktionsfilm för provtagning.
2020-05-07 Akut / dygnet runt - SARS CoV-2, COVID-19, corona, SkaS Skövde / Lidköping, MSE /NL / KSK, St:Görans sjukhus
Uppdaterad under Indikation, Analysmetod och Remiss med information för Sörmland.
2020-05-07 P-Adrenokortikotropt hormon (ACTH)
Uppdaterad information under tolkning av svar.
2020-05-07 S- Calciumjon, fri
Uppdaterad information under provtagning: Gäller endast Västra götaland, Skaraborgs sjukhus, Skövde. Kapillärprov: Två (á 100µL) hepariniserade glaskapillärer kompenserade för joniserat Calcium fylls med blod. Prov ska analyseras snarast.
2020-04-30 COVID-19 (SARS-CoV-2-RNA) för Region Stockholm
Uppdaterad med information för provtagning personal.
2020-04-02 Endotoxinbestämning
Analys av ingångsvatten för endotoxin rekommenderas ej.
2020-04-01 P-Prokalcitonin
Kompletterad med information för Västra Götaland (kvantitativ metod Skövde; semikvantitativ metod Lidköping).
Sökresultat
Stäng