Senast ändrade

2021-09-27 P-PSA (prostataspecifikt antigen)
Anvisning uppdaterad under rubriken Förvaring/transport.
2021-09-24 S-C-Peptid
Anvisningen är uppdaterad under rubriken Indikation.
2021-09-08 S-IgG-subklasser
Anvisning uppdaterad under Tolkning av svar.
2021-08-25 Rubella Immunitet (röda hund), serologi
Anvisning uppdaterad under Indikation: Vid frågeställning "Rubellainfektion" skall IgM-analys samt eventuellt RNA-analys utföras på virologiskt referenslabb.
2021-08-25 HIV 1+2, kombinerad antigen-/antikroppsbestämning
Anvisningen är uppdaterad och ny skribent.
2021-08-20 S- Paracetamol (läkemedelsanalys)
Uppdaterad information under provtagning.
2021-08-17 S-NSE (Neuronspecifikt enolas) Västra Götaland
Anvisningen är uppdaterad under rubrikerna Provtagning och Förvaring/transport.
2021-08-17 P-CRP, högkänsligt (C-reaktivt protein, högkänsligt)
Ändrat under rubriken Provtagning: Li-Heparinrör med gel ska användas för alla regioner.
2021-08-09 P- Urat
Uppdaterad under Förvaring / transport: Urat på is skall tas t.o.m. 4 dygn efter senaste dos av Fasturtec.
2021-07-05 Ögonprov infektion, odling (konjunktivit, blefarit, dakrocystit, keratit)
Anvisning är uppdaterad med nytt namn och rubrik och även under rubrikerna remiss, indikation, provtagning,
Sökresultat
Stäng