Senast ändrade

2021-06-10 S-Somatotropin (GH, Tillväxthormon, Growth Hormone)
Anvisning uppdaterad under Förvaring/transport: Obs! Kunder som skickar prover till Unilabs Huvudsta: provet måste vara avhälld och fryst innan transport!
2021-06-10 S- IGF 1 (Insulin-like growth factor 1, Insulinliknande tillväxtfaktor 1)
Anvisning uppdaterad under Förvaring/transport: Obs! Kunder som skickar prover till Unilabs Huvudsta: provet måste vara avhälld och fryst innan transport!
2021-06-01 Allergenpaneler
Ny information om interferens av biotin.
2021-06-01 Molekylära allergener, IgE (allergi, komponenter)
Anvisningen är uppdaterad med en ny version av lista med molekylära allergener.
2021-06-01 Singelallergener, IgE (allergi, allergenspecifikt, allergiantikroppar, helextrakt)
Anvisningen är uppdaterad under flera rubriker, och observera att intag av biotin kan leda till falskt låga resultat.
2021-06-01 S- IgE (Immunglobulin E)
Anvisning uppdaterad under Referensintervall, gemensamt referensintervall för alla regioner.
2021-06-01 P-PK (INR), Protrombinkomplex
Uppdaterad under Förvaring/transport: Plasma som ska frysas bör centrifugeras i 20 min vid 2000 g.
2021-05-31 P-APT-tid (aktiverad partiell tromboplastintid, APTT)
Uppdaterad under Förvaring/transport: Plasma som ska frysas bör centrifugeras i 20 min vid 2000 x g.
2021-05-31 P- Fibrinogen
Uppdaterad under Förvaring/transport: Plasma som ska frysas bör centrifugeras i 20 min vid 2000 x g.
2021-05-31 P- Antitrombin
Uppdaterad under Förvaring/transport: Plasma som ska frysas bör centrifugeras i 20 min vid 2000 g.
2021-05-31 P-D- Dimer
Uppdaterad under Förvaring/Transport: Plasma som ska frysas bör centrifugeras i 20 min vid 2000 g.
2021-05-23 Akut / dygnet runt - Nedre luftvägspanel, multiplex DNA/RNA, SkaS Skövde/Lidköping
Ackrediteringen omfattar alla atypiska bakterier, S. pneumoniae samt virus i panelen med undantag av MERS-CoV.
2021-05-23 Akut / dygnet runt - MRSA, VRE, Norovirus (Calici), SARS-CoV-2/Influensa/RSV på Capio S:t Görans sjukhus
Anvisning uppdaterad under Provtagning gällande provtypen nasofarynxsekret (AKUT Influensa A, Infleunsa B, RSV alternativt AKUT SARS-CoV-2, influensa A, influensa B och RSV)
2021-05-23 U- Proteinfraktioner (proteinprofil, elfores, urinelfores)
Anvisning uppdaterad under Indikation: I Sörmland finns nu 3 paket att beställa: 1, U-Albumin, U-kappa/lambda, 2, U-Albumin, U-HC, U-IgG, 3, U-Albumin, U-HC, U-IgG, U-kappa/lambda. Även Analysmetod, Förvaring/transport och Referensintervall är uppdaterad.
2021-05-23 Sa-Opioider (droger), saliv
Nytt namn på anvisning: Sa- Opioider, saliv
2021-05-23 Sa-Kokain, saliv (droger)
Nytt namn på anvisning: Sa- Kokain, saliv
Sökresultat
Stäng