Senast ändrade

2020-12-02 Hepatit A (anti-HAV IgG och anti-HAV IgM), serologi
Uppdaterad information under Provtagning och Förvaring/transport.
2020-12-02 Allergenpaneler
Anvisningen är uppdaterad med en ny version av lista med allergipaneler.
2020-12-02 Molekylära allergener, IgE (allergi, komponenter)
Anvisningen är uppdaterad med en ny version av lista med molekylära allergener.
2020-12-02 Singelallergener, IgE (allergi, allergenspecifikt, allergiantikroppar, helextrakt)
Anvisningen är uppdaterad med en ny version av lista med specifika allergener.
2020-12-02 U-O-Desmetyltramadol, screening (droger)
Anvisningen uppdaterad med ändrat gränsvärde.
2020-12-02 COVID-19 (SARS-CoV-2-RNA), corona, Covid
Uppdaterad enligt kundmeddelandet 2020-12-02.
2020-12-02 U-Tramadol, screening (droger)
Anvisning uppdaterad med ändrat gränsvärde.
2020-12-02 U- Proteinfraktioner (elfores, urinelfores)
Anvisning uppdaterad under Indikation: I Västra Götaland finns 3 paket att beställa: 1, U-Albumin, U-kappa/lambda, 2, U-Albumin, U-HC, U-IgG, 3, U-Albumin, U-HC, U-IgG, U-kappa/lambda
2020-12-02 P/S- Metylmalonat (Metylmalonsyra, MMA)
Anvisning uppdaterad under metod och med nytt referensintervall: <50 år <0,28 µmol/L, >50 år <0,36 µmol/L
2020-12-02 S-Kobalaminer (vitamin B12)
Nytt referensvärde: 175 - 700 pmol/L
2020-11-24 Akut- ANCA, screening av PR3-ANCA, MPO-ANCA och anti-GBM, serologi
Anvisningen är uppdaterad med: OBS! Vid akut frågeställning måste laboratoriet kontaktas och provet ska då skickas till laboratoriet endast efter överenskommelse. Överenskommelsen handlar om att frågeställningen verkligen är akut (svar samma dag) och att möjligheten finns att utföra analysen. Ett bemannat telefonnnummer måste anges.
2020-11-10 Blododling (med instruktionsfilm)
Uppdaterad information angående blododlingsskåp. Uppdaterad information angående förlängd odlingstid, svarstid.
2020-11-05 B-SR (erytrocyter, sänkningsreaktion)
Uppdaterad under svarsrutiner: Analys utförs dagligen.
2020-11-05 fS- Gastrin
Uppdaterad under provtagning: Ta alltid ett eget rör på en egen remiss för fS-Gastrin pga specialhantering av provet (det går dock bra att ta fS-Pepsinogen och fS-Gastrin i samma rör på samma remiss)!
2020-11-03 Bakteriologisk kontroll av bröstmjölk (donatormjölk)
Uppdaterad under provtagning och tolkning av svar.
2020-11-03 Pleuravätska, odling
Uppdaterad under Provtagning.
Sökresultat
Stäng