Senast ändrade

2023-05-26 P- Kalium
Uppdaterad under Rubriken provtagning: Kapillära prover rekommenderas inte.
2023-05-24 U- hCG, kval (koriongonadotropin)
Anvisning uppdaterad under rubrikerna Förvaring/Transport, Referensintervall och Tolkning av svar.
2023-05-24 P- Protein S, fritt
Anvisning uppdaterat under rubriken Referensintervall med nytt vuxenreferensintervall.
2023-05-24 B- Retikulocyter (reticulocyter)
Två olika referensintervall för Advia och Sysmex hematologiinstrument.
2023-05-24 P-Etylenglykol
Anvisningen är uppdaterad, samt ny analys för Stockholm och Sörmland.
2023-05-24 B -HbA1c (IFCC, Hemoglobin A1c)
Ny analysmetod för Västra Götaland och under rubriken "Provtagning": förtydligande om att EDTA-rör, 4-5 mL ska användas vid provtagning.
2023-05-19 B-TPK (trombocyter, partikelkoncentration)
Uppdaterad under rubriken Tolkning av svar: Kompletterat med bilder på ACD-rör av typ A och S-Monovette® ThromboExact-rör.
2023-05-16 F- Hb (human), Hemoglobin i feces 
Uppdaterad med bild på provtagningsröret.
2023-05-16 Dermatofyter, DNA / PCR ( nagel)
Ny metod för påvisning av dermatofyt DNA från naglar. Den nya metoden detekterar relevanta dermatofyter och påvisar Trichophyton rubrum specifikt. För övriga provmaterial rekommenderas odling.
2023-05-11 S- Testosteron, bioaktiv
Anvisning uppdaterad under tolkning av svar.
2023-05-10 Mycoplasma genitalium, DNA/RNA (Myco.genital)
Anvisningen är uppdaterad under rubrikerna Genotypisk resistensbestämning och Svarsrutiner.
2023-05-10 S-Tryptas
Ny analys i sortimentet.
2023-05-09 Cystor / maskägg, mikroskopi (parasiter, utlandssmitta, Giardia, Amöba, Cryptosporidier, Bilharzia, Springmask)
Ackrediteringen omfattar enbart analysen "F-Parasit(cyst+mask)" med analyskod FMASK.
2023-05-09 B- JAK2 V617F mutation
Uppdaterad under rubriken Indikation: JAK2 V6117F är mutationsanalysen som ska tas först vid utredning av PV.
2023-05-09 P -Tyreotropin (Tyreoidea­stimulerande­hormon, TSH)
Anvisning uppdaterad under rubriken Provtagning: Obs! Minsta provvolym för analys är 300 µl. Vid exempelvis kapillär provtagning kan två rör krävas.
Sökresultat
Stäng