Senast ändrade

2020-07-14 COVID-19 (SARS-CoV-2-RNA), corona, Covid
Ny anvisning som gäller Västra Götaland, Sörmland och Stockholm.
2020-07-08 COVID-19 (SARS CoV-2 serologi), corona, covid, IgG, antikroppar
Uppdaterad med information under Provtagning, Svarsrutiner och Tolkning av svar.
2020-07-06 fPt-Glukosbelastning för gravida / Stockholm och Sörmland (glukostolerans)
Ändrad information gällande tidsbokning under "provtagning" för Stockholm.
2020-06-30 P- Troponin I
Sörmland: Laboratoriet vid Kullbergska sjukhuset använder Li-Heparinrör utan gel.
2020-06-30 P- NT-pro-BNP (NT-pro-Brain Natriuretic Peptide)
Laboratoriet vid Kullbergska sjukhuset i Sörmland använder Li-heparin-rör utan gel (grön propp), när akutsvar önskas.
2020-06-24 Of-Opioider (droger), saliv
Uppdaterad cut-off för norbuprenorfin.
2020-06-22 S-CDT (kolhydratfattigt transferrin)
Uppdaterad under rubriken tolkning av svar.
2020-06-15 U-Etylglukuronid, screening (EtG, alkoholmarkör)
Uppdaterad under Förvaring/transport: Provet kan förvaras i kyl upp till 5 dygn.
2020-06-08 Ledvätska, odling
Uppdaterad information under Indikation.
2020-06-04 ENA, specifik / utvidgad ANA, antikroppar mot extraherbara nukleära antigen (Jo-1, RNP, Scl-70, Sm, SS-A, SS-B), serologi
Uppdaterad information under indikation: Observera att vid önskemål om antikroppar mot PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen)(indikation - SLE) så måste detta beställas specifikt och separat.
2020-05-25 S- DHEAS (dehydroepiandrosteronsulfat)
Uppdaterad under Indikation och Tolkning av svar.
2020-05-19 eGFR relativt, estimerat GFR (Glomerular Filtration Rate, glomerulär filtrationshastighet)
Anvisningen är uppdaterad med varningstext under tolking av svar. Vid toxiska nivåer av paracetamol kan interferens från dess metabolit N-acetyl-p-bensokinonimin (NAPQI) orsaka falskt låga kreatininvärden och därmed falskt för högt eGFR.
2020-05-19 eGFR (Krea) absolut, estimerat GFR / Sörmland (Glomerular Filtration Rate, glomerulär filtrationshastighet)
Anvisningen är uppdaterad med varningstext under tolking av svar. Vid toxiska nivåer av paracetamol kan interferens från dess metabolit N-acetyl-p-bensokinonimin (NAPQI) orsaka falskt låga kreatininvärden och därmed falskt för högt eGFR.
2020-05-19 P- Kreatinin
Anvisning uppdaterad med varningstext under tolkning av svar. Vid toxiska nivåer av paracetamol kan interferens från dess metabolit N-acetyl-p-bensokinonimin (NAPQI) orsaka falskt låga kreatininvärden.
2020-05-18 U-Missbruksläkemedel
Uppdaterad med information under svarsrutiner.
2020-05-14 Csv-Beta- Amyloid 42
Uppdatering under Förvaring/Transport: Transporteras snarast till laboratoriet. Provet ska komma till laboratoriet senast dagen efter provtagning. Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Centrifugerad likvor fryses i kryorör, portionerna skickas frysta. Proverna får inte tinas. Undvik att skicka proverna över en helg.
2020-05-14 CSV- Amyloid b 42/40
Uppdatering under Förvaring/Transport: Transporteras snarast till laboratoriet. Provet ska komma till laboratoriet senast dagen efter provtagning. Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Centrifugerad likvor fryses i kryorör, portionerna skickas frysta. Proverna får inte tinas. Undvik att skicka proverna över en helg.
2020-05-14 Csv-Fosfo-Tau
Uppdatering under Förvaring/Transport: Transporteras snarast till laboratoriet. Provet ska komma till laboratoriet senast dagen efter provtagning. Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Centrifugerad likvor fryses i kryorör, portionerna skickas frysta. Proverna får inte tinas. Undvik att skicka proverna över en helg.
2020-05-14 Csv-Tau
Uppdatering under Förvaring/Transport: Transporteras snarast till laboratoriet. Provet ska komma till laboratoriet senast dagen efter provtagning. Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Centrifugerad likvor fryses i kryorör, portionerna skickas frysta. Proverna får inte tinas. Undvik att skicka proverna över en helg.
2020-05-14 Csv-NeurofilamentL (Csv-NFL)
Uppdatering under Förvaring/Transport: Transporteras snarast till laboratoriet. Provet ska komma till laboratoriet senast dagen efter provtagning. Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Centrifugerad likvor fryses i kryorör, portionerna skickas frysta. Proverna får inte tinas. Undvik att skicka proverna över en helg.
2020-05-14 Csv-Demensmarkörer (Beta-Amyloid, Tau, Fosfo-Tau)
Uppdatering under Förvaring/Transport: Transporteras snarast till laboratoriet. Provet ska komma till laboratoriet senast dagen efter provtagning. Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Centrifugerad likvor fryses i kryorör, portionerna skickas frysta. Proverna får inte tinas. Undvik att skicka proverna över en helg.
Sökresultat
Stäng