Senast ändrade

2024-02-23 Sputum, odling
Anvisningen är uppdaterad.
2024-02-23 Ledvätska, odling
Anvisningen är uppdaterad.
2024-02-22 Transfusionsreaktionsutredning (transfusionskomplikation)
Anvisning uppdaterad med ny version av webbaserad rapport.
2024-02-21 S- Paratyrin (PTH, intakt; Paratyreoideahormon, parathormon)
Uppdaterad med förtydligande under rubriken Provtagning: Vid utredning är det en rekommendation att provet tas på morgonen som fastande prov, då intag av kalkrik föda kan leda till sänkta paratyrin-nivåer under några timmar.
2024-02-19 P- Aldosteron
Anvisning är uppdaterad under rubriken Provtagning.
2024-02-19 P- Renin
Anvisning uppdaterad under rubriken Provtagning.
2024-02-15 Mitokondrie-antikroppar (MA), serologi
Anvisning uppdaterad under rubriken Indikation.
2024-02-12 P- Kreatinin
Anvisning uppdaterad under rubriken Förvaring/transport.
2024-02-05 Grupp B Streptokocker (GBS), odling (rektum, vagina, hörselgång)
Anvisning uppdaterad under rubriken Tolkning av svar.
2024-02-02 Vävnadsbitar (biopsier), odling
Uppdaterad under rubriken Provtagning.
2024-02-01 S- Erytropoietin
Anvisning uppdaterad med nytt referensintervall.
2024-01-29 Stockholm3®
Anvisning uppdaterad med en uppdaterad instruktion för provhantering.
2024-01-29 B- Blodstatus
Anvisning uppdaterad under rubriken Provtagning med förtydligande: Analys av B-Hemoglobinfraktioner kan ej utföras på samma rör, separat rör krävs vid sambeställning.
2024-01-29 B-Hemoglobinfraktioner
Under "Provtagning" med förtydligande: Analys av B-Blodstatus kan ej utföras på samma rör, separat rör krävs vid sambeställning.
Sökresultat
Stäng