Senast ändrade

2022-08-15 Fecesodling Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio, kolera / Västra Götaland
Precisering om anmälningsplikt: Bland Vibrio-fynd som kan förekomma i feces är det endast fynd av Vibrio cholerae (toxinbildande eller med toxingen) som är anmälningspliktigt enligt Smittskyddslagen. Andra Vibrio-arter är inte anmälningspliktiga om de hittas i feces. Nya fall av anmälningspliktiga Vibrio cholerae telefonbesvaras.
2022-07-08 P-APT-tid (aktiverad partiell tromboplastintid, APTT)
Uppdaterad under "Tolkning av svar" och ändring av skribent.
2022-06-21 Akut / dygnet runt - meningit-/encefalitpanel, multiplex DNA/RNA
Uppdaterad under tolkning av svar: "Negativt panelsvar utesluter inte eventuell förekomst av panelens målmikrober." Dessutom tillägg av att det även för enterovirus finns särskild risk för falsknegativa provsvar (utöver HSV).
2022-06-09 S- Proteinfraktioner (serumelfores)
Anvisningen uppdaterad under Tolkning av svar: Patient med M-komponent skall följas på samma laboratorium med samma metod eftersom M-komponentens koncentration kan skilja mellan olika metoder.
2022-06-08 Akut / dygnet runt - Nedre luftvägspanel, multiplex DNA/RNA, Sörmland / VG (SkaS Skövde/Lidköping)
Uppdaterad med information om att metoden är mindre känslig för adenovirusarterna C.
2022-06-08 Dermatofyter, odling (hårbotten, hår, svampodling)
Anvisning uppdaterad under Indikation: För hårstrån och hudskrap rekommenderas i första hand odling, För naglar rekommenderas i första hand DNA-analys.
2022-06-08 Dermatofyter, DNA / PCR ( nagel)
Ny metod för påvisning av dermatofyt DNA från naglar. Den nya metoden detekterar relevanta dermatofyter och påvisar Trichophyton rubrum specifikt. För övriga provmaterial rekommenderas odling.
2022-06-08 F- Hb, Hemoglobin i feces
Analysen/metoden utgår från och med 2022-06-08.
2022-06-03 Csv-Pigmentscreen/kurva, absorbans
Uppdaterad under provtagning: Vid stickblödning kastas den första blodkontaminerade portionen.
2022-06-03 Csv- Hemoglobinderivat (likvorspektrofotometri, spinalspektrofotometri)
Uppdaterad under provtagning: Vid stickblödning kastas den första blodkontaminerade portionen.
2022-06-03 Csv-Absorbans (absorbanskurva)
Uppdaterad under provtagning: Vid stickblödning kastas den första blodkontaminerade portionen.
2022-06-03 F- Calprotectin (feces)
Uppdaterad under Referensintervall: Metodspecifik åtgärdsgräns (Diasorin/CLIA) för vårdförlopp IBD: 125 mg/kg
2022-06-01 P- ALP (alkaliska fosfataser)
Anvisning uppdaterad under Tolkning av svar, Bland analytiska felkällor finns bland annat EDTA som stör analysen.
Sökresultat
Stäng