Senast ändrade

2024-05-24 B- MCV (erytrocyters medelcellvolym)
Anvisning uppdaterad med: Obs! Efter att den angivna hållbarhetstiden har passerats börjar MCV värdena att stiga påtagligt, vilket innebär att MCV blir falskt högt.
2024-05-23 S- Fenobarbital (Fenemal, läkemedelsanalys)
Anvisning uppdaterad under rubriken Referensintervall.
2024-05-22 S- Teofyllin (läkemedelsanalys)
Anvisning uppdaterad under rubriken Referensintervall.
2024-05-22 S- Digoxin (läkemedelsanalys)
Anvisningen är uppdaterad under rubrikerna Analysmetod, Referensintervall och Övrig information.
2024-05-22 Sa-Kokain, saliv (droger)
Provtagningskit Oral-Eze® utgår.
2024-05-22 Fecesodling Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio, kolera
Anvisningen är uppdaterad med att gälla även för Stockholm. Samt uppdaterad information under rubriken Svarsrutiner.
2024-05-22 Fecespanel bakterier, DNA / odling (gastroenterit)
Anvisningen är uppdaterad med uppdaterade svarsrutiner för Stockholm samt uppdaterad information gällande att Yersinia enterocolitica med denna metod är anmälningspliktig som misstänkt fall.
2024-05-22 S-NSE (Neuronspecifikt enolas) Stockholm och Västra Götaland
Anvisning uppdaterad med att den nu även gäller för Stockholm.
2024-05-22 Malaria
Anvisningen är uppdaterad.
2024-05-22 Fecesodling, Stockholm (Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Aeromonas, Plesiomonas)
Från och med 2024-05-22 har Fecesodling ersatts med PCR-styrd diagnostik. För mer information, var god se anvisning Fecespanel bakterier.
2024-05-22 Sa-Metamfetamin/Ecstasy, saliv (droger)
Provtagningskit Oral-Eze® utgår.
2024-05-22 Sa-Drogpanel
Provtagningskit Oral-Eze® utgår.
2024-05-22 Sa-Cannabis, saliv (THC, droger)
Provtagningskit Oral-Eze® utgår.
2024-05-22 Sa-Amfetamin, saliv (droger)
Provtagningskit Oral-Eze® utgår.
Sökresultat
Stäng