Senast ändrade

2022-05-23 Borreliadiagnostik, (antikroppar av IgG- och IgM-klass mot B. burgdorferi, neuroborreliosdiagnostik), serologi
Uppdaterad under rubriken "Tolkning av svar" med en "klickbar" tabell för svarstolkning av det meddelade IgM samt IgG svaren.
2022-05-13 Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae, DNA/RNA (Klamydia/Gonorré)
Hologic har utökat utgångsdatumen på "Aptima provtagningsset - multitest" och "Aptima provtagningsset - urinprov", var god se under rubriken "Förvaring/Transport för berörda lotter.
2022-05-13 Mycoplasma genitalium, DNA/RNA (Myco.genital)
Hologic har utökat utgångsdatumen på "Aptima provtagningsset - multitest" och "Aptima provtagningsset - urinprov", var god se under rubriken "Förvaring/Transport för berörda lotter.
2022-05-12 Axillpreparat, histopatologisk diagnostik
Uppdaterad information under remiss, provtagning och svarsrutiner.
2022-05-11 U- Cannabis (THC-COOH), screening (droger), Marijuana, Hasch
Förtydligande: Vid verifiering ingår följande substans: Tetrahydrokannabinolsyra (THC-COOH).
2022-05-09 Akut / dygnet runt - SARS CoV-2, COVID-19, corona, St:Görans sjukhus
Tog bort allt om Sörmland enligt önskemål. 0-4 d ändras till 0-2 ta bort PCR för 2 olika målsekvenser (N2-gen, E-gen)
2022-05-06 Akut / dygnet runt - meningit-/encefalitpanel, multiplex DNA/RNA
Anvisning uppdaterad under rubriken Tolkning av svar.
2022-05-04 S- Paracetamol (läkemedelsanalys)
Uppdaterad information under provtagning.
2022-05-03 Urinodling (rutinodling, utvidgad odling, jästsvamp, kastat prov, mittstråleprov, KAD)
Uppdaterad under "Indikation" samt med uppdaterad länk till "Svenska infektionsläkarföreningens vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna".
Sökresultat
Stäng