Senast ändrade

2020-10-23 Endotoxinbestämning
Anvisning uppdaterad under Indikation och Förvaring/transport.
2020-10-23 Pt(U)- Kreatinin
Anvisning uppdaterad med beräkningsformel för dyngsmängd.
2020-10-23 COVID-19 (SARS CoV-2 serologi), corona, covid, IgG, antikroppar
Uppdaterad under Övrig information med ny hänvisningslänk till Folkhälsomyndigheten: "Vägledning för bedömning av immunitet efter genomgången covid-19"
2020-10-21 P- Transferrinreceptor, löslig
Analysen är nu ackrediterad.
2020-10-15 Pt(U)- Kalium
Uppdaterad med beräkningsformel för dygnsmängd under tolkning av svar och ny skribent.
2020-10-13 P-PSA (prostataspecifikt antigen)
Uppdaterad under svarsrutiner och referensintervall, och ny skribent.
2020-10-13 Blodgruppering
Anvisning uppdaterad med: På barn < 4 månader utförs spädbarnsgruppering. Prover med bruten kylkedja (posttransport) är endast hållbara i högst 3 dygn. I spädbarnsgruppering ingår DAT. Spädbarnsgruppering är giltig t.o.m. att barnet är 6 månader.
2020-10-13 Direkt antiglobulintest, DAT
Uppdaterad under Indikation, DAT ingår i spädbarnsgruppering.
2020-10-13 Pt(U)- Urea
Uppdaterad med beräkningsformel för dygnsmängd under tolkning av svar och ny skribent.
Sökresultat
Stäng