Senast ändrade

2022-01-20 U-Kiralt amfetamin, urin (droger)
Anvisning uppdaterad under rubriken Provtagning med "Instruktion för provtagning Arbetsplatsprover" och "Instruktion övervakad provtagning".
2022-01-18 Sinusaspirat, odling (sinussekret, bihåla)
Anvisning uppdaterad under rubriken Indikation.
2022-01-18 Nasofarynxsekret, odling (NPH, luftvägsinfektioner)
Anvisning är uppdaterad under rubriken Indikation.
2022-01-18 Övre luftvägspanel, multiplex DNA/RNA (utvidgad diagnostik av 21 luftvägsagens, övre luftvägar)
nvisning uppdaterad under rubriken Svarsrutiner, analysen för Bordetella parapertussis besvaras som "Misstanke om Bordetella parapertussis. Utredning pågår" /ej påvisad.
2022-01-18 Akut / dygnet runt - Övre luftvägspanel, multiplex DNA/RNA, SkaS Skövde/Lidköping (utvidgad diagnostik av 20 luftvägsagens, övre luftvägar)
Anvisning uppdaterad under rubriken Svarsrutiner, analysen för Bordetella parapertussis besvaras som "Misstanke om Bordetella parapertussis. Utredning pågår" /ej påvisad.
2022-01-17 B- Retikulocyter (reticulocyter)
Anvisningen är uppdaterad under rubriken Förvaring/transport: Kapillärt prov bör analyseras inom 10 timmar.
2022-01-17 Ascites, odling (bukvätska, peritonit)
Uppdaterad under rubrikerna Indikation och Svarsrutiner.
2021-12-08 P- Laktat (Stockholm och Sörmland)
Uppdaterad under Provtagning med information gällande endast Kullbergska sjukhuset, Katrineholm.
2021-12-08 Singelallergener, IgE (allergi, allergenspecifikt, allergiantikroppar, helextrakt)
Anvisningen är uppdaterad under Indikation med en uppdaterad lista med alla våra specifika allergener.
2021-12-08 Molekylära allergener, IgE (allergi, komponenter)
Anvisningen är uppdaterad under rubriken Indikation med en ny version av lista med molekylära allergener.
2021-12-08 P-LDL-kolesterol
LDL-beräknat införs 2021-12-08 parallellt med LDL-direkt
2021-12-06 U- LC kappa/lambda, lätta immunglobulin­kedjor (kappakedja)
Uppdaterad under indikation, hänvisning till U-Proteinfraktioner gäller för Stockholm, Sörmland och Västra Götaland.
2021-12-06 Chlamydia pneumoniae, DNA (TWAR, Host-PCR, klamydia, Chlamydophila)
Namnbyte från Chlamydophila pneumoniae till Chlamydia pneumoniae.
2021-12-02 U- Bensodiazepiner, screening (diazepam, oxazepam, klonazepam, alprazolam, droger)
Specifik misstanke om klonazepamintag bör anges vid beställning.
2021-12-02 B-Celler, differentialräkning av leukocyter
Anvisning uppdaterad under rubriken Förvaring/transport.
2021-12-02 S(fPt)-Gallsyra
Ändrat Prefix från fS- till S(fPt)- enligt NPU-kods-registret.
2021-12-02 S(fPt) - Gastrin
Ändrat Prefix från fS- till S(fPt)- enligt NPU-kods-registret
2021-12-02 S(fPt) - Pepsinogen
Ändrat Prefix från fS- till S(fPt)- enligt NPU-kods-registret.
2021-12-02 Sa-Opioider (droger), saliv
Anvisning uppdaterad under rubriken Referensintervall: Gränsvärde för norbuprenorfin (< 9 µg/L).
2021-11-30 P-Prokalcitonin
Anvisning uppdaterad under rubriken remiss, vid beställning på pappersremiss ange aktuell analys på Laboratorieremiss 1, Annan analys.
2021-11-30 P-Tyreoglobulin-antikroppar (antikroppar mot tyreo­globulin, TG-ak)
Anvisning uppdaterad under rubriken remiss, vid beställning på pappersremiss ange aktuell analys på Laboratorieremiss 1, Annan analys.
2021-11-30 P- Protein (Västra Götaland)
Anvisning uppdaterad under rubriken remiss, vid beställning på pappersremiss ange aktuell analys på Laboratorieremiss 1, Annan analys.
2021-11-30 Pt(U)- Protein
Anvisning uppdaterad under rubriken remiss, vid beställning på pappersremiss i Sörmland och Västra Götaland, ange aktuell analys på Laboratorieremiss 1, Annan analys.
Sökresultat
Stäng