Senast ändrade

2022-11-30 TBE- antikroppar (Tick-borne encephalitis, fästingburen hjärnhinneinflammation), serologi
Uppdaterad under rubriken Förvaring/transport: Serumprovet kan förvaras i kyl upp till 5 dygn i väntan på transport.
2022-11-30 Syfilis (Lues, Treponema pallidum, TP, TPHA, RPR) serologi i blod
Anvisningen är uppdaterad med information om de nya konfirmationstesterna Syfilis TPHA och Syfilis RPR. Anvisningen är också uppdaterad under rubrikerna Förvaring/transport och Svarsrutiner.
2022-11-30 P- Salicylat (läkemedelsanalys)
Ändring av system från serum till plasma. Ändring till Li-heparinrör med gel.
2022-11-28 P-Antifaktor Xa, LMWH
Uppdaterat under rubriken Provtagning gällande Stockholm: Separat rör krävs för denna analys.
2022-11-24 S-IgM (Immunglobulin M)
Uppdaterad under rubriken Referensintervall.
2022-11-24 S- alfa-1-Antitrypsin
Uppdaterad under rubriken Referensintervall.
2022-11-24 S- Orosomukoid
Anvisning uppdaterad under rubriken Referensintervall.
2022-11-24 P-Albumin
Uppdaterad under rubriken Referensintervall.
2022-11-16 P-Etylenglykol, Västra Götaland
Byte av provtagningsrör, Li-heparinrör med gel ska användas vid provtagning,
2022-11-10 Vävnadsbitar (biopsier), odling
Uppdaterad under rubrikerna Provtagning och Förvaring/transport.
2022-11-09 P-PK (INR), Protrombinkomplex
Uppdaterad under rubriken Referensintervall med enhet INR.
2022-11-08 S-Kobalaminer (vitamin B12)
Provtagningsanvisning uppdaterad under Förvaring/transport.
Sökresultat
Stäng