Senast ändrade

2022-09-28 Pleuravätska, odling
Uppdaterad under Provtagning.
2022-09-28 fS- Insulin
Uppdaterad under rubrikerna Indikation, Analysmetod och Tolkning av svar.
2022-09-27 P- Paracetamol (läkemedelsanalys)
Uppdaterad namn fån S-Paracetamol till P-Paracetamol
2022-09-27 Blododling (med instruktionsfilm)
Uppdaterad under rubriken remiss Remiss och Provtagning. Uppdateringen under Provtagning gäller information angående provtagning en vs två punktionställe.
2022-09-22 Ledv-Kristaller i ledvätska (kalciumpyrofosfat, urat)
Uppdaterad under Provtagning: Västra Götaland, Ett rör utan tillsats skickas snarast till cytologlab.
2022-09-19 U- Proteinfraktioner (proteinprofil, elfores, urinelfores)
Uppdaterad under Indikation med en tabell innehållande information om beställning av paket för stickprov eller samling samt profilkoder. Tabellen hittas under "Läs mer".
2022-09-09 B- Ciklosporin (Cyklosporin A, läkemedelsanalys)
Anvisning är uppdaterad för kunder i Sörmland: Använd elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss, Laboratorieremiss 1. Prov vidarebefordras till Skövde för analys. Prov lämnas till Lab senast 14.00 för svar nästa vardag.
Sökresultat
Stäng