Senast ändrade

2021-01-25 Pneumokockantigen i urin och likvor
Anvisning uppdaterad under Analysmetod, Remiss, och Svarsrutiner.
2021-01-25 Legionella pneumophila, antigenpåvisning i urin
Fynd av Legionella är anmälningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen. Immunokromatografisk test.
2021-01-25 P-CK-MB (Kreatinkinas MB)
Uppdaterad under Indikation och Förvaring/transport.
Sökresultat
Stäng