Senast ändrade

2021-12-06 U- LC kappa/lambda, lätta immunglobulin­kedjor (kappakedja)
Uppdaterad under indikation, hänvisning till U-Proteinfraktioner gäller för Stockholm, Sörmland och Västra Götaland.
2021-12-06 Chlamydia pneumoniae, DNA (TWAR, Host-PCR, klamydia, Chlamydophila)
Namnbyte från Chlamydophila pneumoniae till Chlamydia pneumoniae.
2021-12-02 U- Bensodiazepiner, screening (diazepam, oxazepam, klonazepam, alprazolam, droger)
Specifik misstanke om klonazepamintag bör anges vid beställning.
2021-12-02 B-Celler, differentialräkning av leukocyter
Anvisning uppdaterad under rubriken Förvaring/transport.
2021-12-02 S(fPt)-Gallsyra
Ändrat Prefix från fS- till S(fPt)- enligt NPU-kods-registret.
2021-12-02 S(fPt) - Gastrin
Ändrat Prefix från fS- till S(fPt)- enligt NPU-kods-registret
2021-12-02 S(fPt) - Pepsinogen
Ändrat Prefix från fS- till S(fPt)- enligt NPU-kods-registret.
2021-12-02 Sa-Opioider (droger), saliv
Anvisning uppdaterad under rubriken Referensintervall: Gränsvärde för norbuprenorfin (< 9 µg/L).
2021-11-30 P-Prokalcitonin
Anvisning uppdaterad under rubriken remiss, vid beställning på pappersremiss ange aktuell analys på Laboratorieremiss 1, Annan analys.
2021-11-30 P-Tyreoglobulin-antikroppar (antikroppar mot tyreo­globulin, TG-ak)
Anvisning uppdaterad under rubriken remiss, vid beställning på pappersremiss ange aktuell analys på Laboratorieremiss 1, Annan analys.
2021-11-30 P- Protein (Västra Götaland)
Anvisning uppdaterad under rubriken remiss, vid beställning på pappersremiss ange aktuell analys på Laboratorieremiss 1, Annan analys.
2021-11-30 Pt(U)- Protein
Anvisning uppdaterad under rubriken remiss, vid beställning på pappersremiss i Sörmland och Västra Götaland, ange aktuell analys på Laboratorieremiss 1, Annan analys.
2021-11-30 S - LD (laktatdehydrogenas)
Anvisning uppdaterad under rubriken remiss, vid beställning på pappersremiss i Västra Götaland ska Laboratorieremiss 1 användas.
2021-11-30 B-Takrolimus (läkemedelsanalys)
Anvisning uppdaterad under rubriken remiss, vid beställning på pappersremiss i Sörmland ska Laboratorieremiss 1 användas.
2021-11-30 S-Somatotropin (GH, Tillväxthormon, Growth Hormone)
Anvisning uppdaterad under rubriken remiss, vid beställning på pappersremiss i Västra Götaland ska Laboratorieremiss 1 användas.
2021-11-30 S-NSE (Neuronspecifikt enolas) Västra Götaland
Anvisning uppdaterad under rubriken remiss, vid beställning på pappersremiss ange aktuell analys på Laboratorieremiss 1, Annan analys.
2021-11-29 P- Myoglobin
Anvisning uppdaterad under rubriken remiss, vid beställning på pappersremiss ange aktuell analys på Laboratorieremiss 1, Annan analys.
2021-11-29 S- IGF 1 (Insulin-like growth factor 1, Insulinliknande tillväxtfaktor 1)
Anvisning uppdaterad under rubriken remiss, vid beställning på pappersremiss ska Laboratorieremiss 1 användas.
2021-11-26 Förenlighetsprövning/ BAS-test/ MG-test / blodbeställning
Uppdaterad information under svarsrutiner och tolkning av svar.
2021-11-26 Blodgruppering, mödrar (fetalt RHD)
Fetal RHD typ utfört av transfusionsmedicin Sahlgrenska sjukhuset omfattas f.n. ej av ackreditering.
2021-11-26 Blodgruppering
Anvisning uppdaterad med: På barn < 4 månader utförs spädbarnsgruppering. Prover med bruten kylkedja (posttransport) är endast hållbara i högst 3 dygn. I spädbarnsgruppering ingår DAT. Spädbarnsgruppering är giltig t.o.m. att barnet är 6 månader.
2021-11-25 P- Urat
Uppdaterad under rubriken Förvaring/transport med förtydligande om att angivna förvaringstider gäller centrifugerat prov.
2021-11-25 P- Natrium
Uppdaterad under rubriken Förvaring/transport med förtydligande om att angivna förvaringstider gäller centrifugerat prov.
2021-11-25 P- Magnesium (Mg)
Uppdaterad under rubriken Förvaring/transport med förtydligande om att angivna förvaringstider gäller centrifugerat prov.
Sökresultat
Stäng