Senast ändrade

2021-07-05 Ögonprov infektion, odling (konjunktivit, blefarit, dakrocystit, keratit)
Anvisning är uppdaterad med nytt namn och rubrik och även under rubrikerna remiss, indikation, provtagning,
2021-06-16 Antibiotika - resistensbestämning av bakterier
Det finns en doseringstabell för barn.
2021-06-15 P- Glukos
Anvisning uppdaterat med nytt barnreferensintervall samt förändrade rutiner gällande provtagning (rör).
2021-06-14 Öppet sår, odling (sårodling, sårsekret)
Anvisning uppdaterad under Indikation, remiss, provtagning ändrat
2021-06-14 Yttre hörselgång, odling (otit, öra, öron)
Anvisningen är kompletterad med information under Indikation.
2021-06-10 S-Somatotropin (GH, Tillväxthormon, Growth Hormone)
Anvisning uppdaterad under Förvaring/transport: Obs! Kunder som skickar prover till Unilabs Huvudsta: provet måste vara avhälld och fryst innan transport!
2021-06-10 S- IGF 1 (Insulin-like growth factor 1, Insulinliknande tillväxtfaktor 1)
Anvisning uppdaterad under Förvaring/transport: Obs! Kunder som skickar prover till Unilabs Huvudsta: provet måste vara avhälld och fryst innan transport!
2021-06-01 Allergenpaneler
Ny information om interferens av biotin.
2021-06-01 Molekylära allergener, IgE (allergi, komponenter)
Anvisningen är uppdaterad med en ny version av lista med molekylära allergener.
2021-06-01 Singelallergener, IgE (allergi, allergenspecifikt, allergiantikroppar, helextrakt)
Anvisningen är uppdaterad under flera rubriker, och observera att intag av biotin kan leda till falskt låga resultat.
2021-06-01 S- IgE (Immunglobulin E)
Anvisning uppdaterad under Referensintervall, gemensamt referensintervall för alla regioner.
2021-06-01 P-PK (INR), Protrombinkomplex
Uppdaterad under Förvaring/transport: Plasma som ska frysas bör centrifugeras i 20 min vid 2000 g.
2021-05-31 P-APT-tid (aktiverad partiell tromboplastintid, APTT)
Uppdaterad under Förvaring/transport: Plasma som ska frysas bör centrifugeras i 20 min vid 2000 x g.
2021-05-31 P- Fibrinogen
Uppdaterad under Förvaring/transport: Plasma som ska frysas bör centrifugeras i 20 min vid 2000 x g.
2021-05-31 P- Antitrombin
Uppdaterad under Förvaring/transport: Plasma som ska frysas bör centrifugeras i 20 min vid 2000 g.
2021-05-31 P-D- Dimer
Uppdaterad under Förvaring/Transport: Plasma som ska frysas bör centrifugeras i 20 min vid 2000 g.
2021-05-23 Akut / dygnet runt - Nedre luftvägspanel, multiplex DNA/RNA, SkaS Skövde/Lidköping
Ackrediteringen omfattar alla atypiska bakterier, S. pneumoniae samt virus i panelen med undantag av MERS-CoV.
2021-05-23 Akut / dygnet runt - MRSA, VRE, Norovirus (Calici), SARS-CoV-2/Influensa/RSV på Capio S:t Görans sjukhus
Anvisning uppdaterad under Provtagning gällande provtypen nasofarynxsekret (AKUT Influensa A, Infleunsa B, RSV alternativt AKUT SARS-CoV-2, influensa A, influensa B och RSV)
Sökresultat
Stäng