Senast ändrade

2023-01-31 P- Troponin I
Anvisning uppdaterad under rubriken Tolkning av svar angående handläggning av misstänkt hjärtinfarkt.
2023-01-31 P-Troponin T
Anvisning uppdaterad under rubriken Tolkning av svar angående handläggning av misstänkt hjärtinfarkt.
2023-01-30 S- Zink
Anvisning uppdaterad under rubriken Provtagning: Låt provet stå i minst 30 minuter innan det centrifugeras.
2023-01-30 B-TPK (trombocyter, partikelkoncentration)
Uppdaterad under rubriken Tolkning av svar för TPK i Citratrör: Venöst prov ska analyseras inom 28 timmar.
2023-01-24 Sinusaspirat, odling (sinussekret, bihåla)
Anvisning uppdaterad under rubriken Indikation och Analysmetod.
2023-01-18 P- Bilirubin, konjugerat
Uppdaterad under rubriken Tolkning av svar.
2023-01-17 MRB- screening (multiresistenta bakterier inkl. MRSA, VRE, ESBL)
Uppdaterad under rubriken Svarsrutiner: Svarstider för positiva resultat 2 - 6 dygn (preliminärsvar i samråd med respektive landsting).
2023-01-03 Ascites, ascitesvätska, odling (bukvätska, peritonit)
Uppdaterad under rubrikerna Indikation och Svarsrutiner.
2023-01-03 Svalgodling, rutinodling / utvidgad odling
Anvisning uppdaterad under Förvaring/transport och Svarsrutiner.
2023-01-03 Nasofarynxsekret, odling (NPH, luftvägsinfektioner)
Anvisning är uppdaterad under rubriken Indikation.
2022-12-14 fPt- Glukostolerans (glukosbelastning, peroral) / Stockholm och Sörmland
Uppdaterad under rubriken Provtagning med patientanvisning, glukosbelastning för utskrift.
2022-12-14 fPt-Glukosbelastning för gravida / Stockholm och Sörmland (glukostolerans)
Uppdaterad under rubriken Provtagning med patientanvisning, glukosbelastning för utskrift.
2022-12-12 Hb(B)-COHb (kolmonoxidhemoglobin)
Anvisning uppdaterad under Provtagning: Na-Heparinrör utan gel. Kan också tas i hepariniserad spruta
2022-12-12 Hb(B)- Methemoglobin (MetHb)
Anvisning uppdaterad under Provtagning: Na-Heparinrör utan gel. Kan också tas i hepariniserad spruta
2022-12-08 Allergenpaneler
Uppdaterad lista med alla våra Allergenpaneler.
2022-12-08 Molekylära allergener, IgE (allergi, komponenter)
Uppdaterad lista med alla våra Molekylära allergener.
Sökresultat
Stäng