Senast ändrade

2021-04-11 P-ALAT (alaninaminotransferas)
Uppdaterad under Förvaring/transport: Centrifugerat prov kan förvaras upp till 7 dygn i kyla.
2021-04-01 COVID-19 (SARS CoV-2 serologi), corona, covid, IgG, antikroppar
Anvisningen uppdaterad under: Indikation, Analysmetod och Tolkning av svar.
2021-03-23 Pt- Iohexol-clearance
Protokoll kan nu hämtas från denna sida.
2021-03-16 U- Buprenorfin, screening (droger)
Anvisning uppdaterad med provtagningsinstruktioner under rubriken Provtagning.
2021-03-16 U- Bensodiazepiner, screening (diazepam, oxazepam, klonazepam, alprazolam, droger)
Anvisning uppdaterad med provtagningsinstruktioner under rubriken Provtagning.
2021-03-16 U- Amfetaminer / Ecstasy, screening (metamfetamin, MDMA (Ecstasy), MDA och MDEA, droger)
Anvisning uppdaterad med provtagningsinstruktioner under rubriken Provtagning.
2021-03-15 EB-virus (EBV, mononukleos, körtelfeber), serologi i blod
Anvisning uppdaterad under rubriken Svarsrutiner: Svarstid: 2 - 4 dagar.
2021-03-15 CMV (cytomegalovirus), serologi i blod
Anvisning uppdaterad under rubriken Svarsrutiner: Svarstid: 2 - 4 dagar.
2021-03-15 Bronksekret, trakealsekret, bronksköljvätska, BAL - odling (bronkoalveolärt lavage, bronksköljvätska, borstprov)
Anvisningen är uppdaterad under rubrikerna Remiss och Provtagning. Anvisningen är även uppdaterad med ny skribent.
2021-03-15 Dermatofyter, odling (hårbotten, hår, svampodling)
Analysen "Dermatofyter, DNA / PCR" är med anledning av pandemin tillfälligt ersatt av "Dermatofyter, odling". Anvisningen är även uppdaterad med ny skribent.
2021-03-15 Dermatofyter, DNA / PCR (hudskrap, nagel, svamp)
Analysen "Dermatofyter, DNA / PCR" är med anledning av pandemin tillfälligt ersatt av "Dermatofyter, odling". Anvisningen är även uppdaterad med ny skribent.
2021-03-08 Syfilis (Lues, Treponema pallidum, TP, TPPA, VDRL) serologi i blod
Anvisningen är uppdaterad under rubriken "Indikation".
2021-03-04 COVID-19 (SARS-CoV-2-RNA), corona, Covid
Uppdaterad under provtagning: OBS! Alla pinnar ska tas bort ur rören efter provtagning.
2021-03-03 P- Glukos
Uppdaterad under Referensintervall
2021-03-01 Dialysvatten, odling
Uppdaterad under Förvaring/transport: Prov skall förvaras i kyl i väntan på transport till laboratoriet. Prov transporteras så snart som möjligt till laboratoriet och bör anlända laboratoriet kylt.
2021-03-01 Pleuravätska, odling
Uppdaterad under Provtagning.
2021-03-01 S- Proteinfraktioner (serumelfores)
Anvisningen uppdaterad under Analysmetod: Kapillärelfores (VG och Sörmland), Agarosgelelektrofores (Stockholm).
2021-02-24 U-Kiralt amfetamin, urin (droger)
Nya svarsrutiner enligt nationell harmonisering.
Sökresultat
Stäng