Senast ändrade

2023-09-26 vB-Blodgaser
Anvisning är uppdaterad under rubriken Referensintervall.
2023-09-26 P-CRP, högkänsligt (C-reaktivt protein, högkänsligt)
Uppdaterad under rubriken Förvaring/transport.
2023-09-21 COVID-19 (SARS-CoV-2-RNA), corona
Anvisningen är uppdaterad under rubriken svarsrutiner, Västra Götaland: Analys utförs måndag-lördag.
2023-09-19 P- Isopropanol
Anvisningen är uppdaterad under rubriken Tolkning av svar.
2023-09-15 Spermaprov - Västra Götaland (Infertilitetsutredning/Kontroll efter vasektomi)
Anvisning uppdaterad under rubriken Provtagning med uppdaterade instruktioner för patienter angående bokning via 1177.se
2023-09-15 Spermaprov - Sörmland (Infertilitetsutredning/Kontroll efter vasektomi).
Anvisning uppdaterad under rubriken Provtagning: Nya instruktioner för patienter. Bokning via 1177.se
2023-09-13 P-APT-tid (aktiverad partiell tromboplastintid, APTT)
Anvisningen är uppdaterad under rubriken Förvaring/transport och Svarsrutiner.
2023-09-13 P-PK (INR), Protrombinkomplex
Anvisning uppdaterad under rubriken Svarsrutiner med en länk till ringvärden.
2023-09-13 P- Fibrinogen
Anvisning uppdaterad under rubriken Svarsrutiner med en länk till ringvärden för Sörmland.
2023-09-13 P- Kreatinin
Anvisning uppdaterad under rubriken Svarsrutiner med en länk till ringvärden.
2023-09-13 P- Glukos
Anvisning uppdaterad under rubriken Svarsrutiner med en länk till ringvärden.
2023-09-13 S- Vankomycin (läkemedelsanalys)
Anvisning uppdaterad under rubriken Svarsrutiner med en länk till ringvärden.
2023-09-13 S- Valproat (läkemedelsanalys)
Anvisning uppdaterad under rubriken Svarsrutiner med en länk till ringvärden.
2023-09-13 S- Tobramycin (läkemedelsanalys)
Anvisning uppdaterad under rubriken Svarsrutiner med en länk till ringvärden.
2023-09-13 S- Teofyllin (läkemedelsanalys)
Anvisning uppdaterad under rubriken Svarsrutiner med en länk till ringvärden.
2023-09-13 S- Litium (läkemedelsanalys)
Anvisning uppdaterad under rubriken Svarsrutiner med en länk till ringvärden.
2023-09-13 S- Karbamazepin (läkemedelsanalys)
Anvisning uppdaterad under rubriken Svarsrutiner med en länk till ringvärden.
2023-09-13 S- Fenytoin, total (läkemedelsanalys)
Anvisning uppdaterad under rubriken Svarsrutiner med en länk till ringvärden.
2023-09-13 S- Fenobarbital (Fenemal, läkemedelsanalys)
Anvisning uppdaterad under rubriken Svarsrutiner med en länk till ringvärden.
2023-09-13 S- Digoxin (läkemedelsanalys)
Anvisning uppdaterad under rubriken Svarsrutiner med en länk till ringvärden.
2023-09-12 F- Calprotectin (feces)
Anvisning uppdaterad med ett förtydligande under rubriken Förvaring/transport: Från att provet tas, kan provet förvaras upp till 3 dygn i kylskåp.
2023-09-12 P- Natrium
Anvisning uppdaterad under rubriken Svarsrutiner med en länk till ringvärden.
Sökresultat
Stäng