Information driftstörningar

2023-12-14

Omedelbart byte av provtagningsmaterial för vissa mikrobiologiska PCR analyser.

Omedelbar övergång från eSwab till fecesrör med sked för nedanstående mikrobiologiska PCR analyser:

  • Fecespanel-Virus
  • Parasit DNA cystor
  • Clostridioides difficile toxingen DNA
  • Fecespanel-Bakterier
  • Gastroenteritpanel

 

Förändringen orsakas av tekniska anledningar som står utanför labbets kontroll.

Vi beklagar den snabbtillkomna förändringen.

Provetiketter som skrivs ut vid elektronisk beställning av dessa analyser kommer

fortfarande att hänvisa till rosa eSwab tills kataloguppdateringen 16/1.

Bortse ifrån det och använd fecesrör med sked.


 

2023-12-01

Viktig information från Hettich Labinstrument AB angående återkallelse av vakuumrör EDTA 5/4ml lila kork, från tillverkaren Greiner Bio-One

Vakuumrör med lot-nummer A23063D8 visar avvikelser beträffande koncentrationen av tillsats.

Produkterna måste återkallas på grund av produktöverensstämmelse och säkerhetsskäl.

 

För fullständig information, se bifogat meddelande.2023-08-14

Förlängda svarstider Patologi- Stockholm

Vi har just nu förlängda svarstider för Patolog i Stockholm.

Förnärvarande beräknas svarstiden vara ca 8 veckor.

Vi arbetar med högsta prioritet för att återgå till ordinarie svarstider.


Informationsansvarig
  • Anna-Karin Brodin Chefredaktör Laboratoriemedicinska anvisningar på webben
Sökresultat
Stäng