Sök på hela webbplatsen

Information driftstörningar

Driftstörningar

 

Stockholm / Sörmland / Västra Götaland

  • 2021-06-16 ANA/ENA/nDNA-serologi, fördröjd svarstid under vecka 26-33
    Våra kunder som beställer analyserna ANA/ENA/nDNA kommer att få fördröjd svarstid på
    dessa analyser under sommarperioden, vecka 26-33, på grund av begränsadpersonalkapacitet. Tacksam om man kan planera att utföra dessa utredningar tidigast efter vecka 33, klicka här för utskrift.

 

 

  

 

 

 

Rådande omständigheter på grund av Corona-utbrottet medför att vi tyvärr har längre svarstider än normalt för följande analyser:

 

2021-05-31

Svarstider för Mycoplasma genitalium resistensbestämning (makrolid) påverkas av fortsatta höga provtagningsnivåer för covid-19.
Vi försöker hålla svarstider från ankomst till labb till 7 arbetsdagar eller bättre som det står i vår anvisning men förlängda svarstider kan förekomma tyvärr.

2021-05-31

Analysen "Dermatofyter, DNA" har tillfälligt utgått och ersätts tillsvidare med analysen "Dermatofyter, odling".

Detta medför förlängda svarstider.

 

2021-05-31

Förtydligande av svarstider för "Covid-19 PCR"

Förväntad svartid för prioritetsgrupp 1 och 2 är 0-2 dagar

Förväntad svarstid för prioritetsgrupp 3 och 4 är 2-4 arbetsdagar.

 

 

Vi ber er ha överseende med detta. Vi  kommer gå tillbaka till våra normala rutiner så fort vi ser en mer tillförlitlig tillgång på material och personal  i våra verksamheter.

 

 

Rådande omständigheter på grund av Corona-utbrottet medför att det tyvärr kan vara brist på provtagningsmaterial. Tillgången på provtagningsmaterial kan variera regionsvis.

 

Nedan presenteras de kundmeddelananden som vi har skickat ut med hänvisning på provtagningsmaterial.

Dessa meddelanden finns också att läsa på ordinarie plats på anvisningar.se.

 

Stockholm / Sörmland / Västra Götaland

 

  •  2021-05-31 Det råder brist på provtagningsset, universellt eSwab (blå/rosa kork).
    Om möjligt, prioritera provtagning av COVID-19 (SARS-COV-2-RNA) med alternativt provtagningsmaterial och prioritera användning av eSwab till bakterieodlingar.

 

 

Västra Götaland

 

 

 


Informationsansvarig
  • Anna-Karin Brodin Chefredaktör Laboratoriemedicinska anvisningar på webben
Sökresultat
Stäng