Sök på hela webbplatsen

Information driftstörningar på grund av Corona-utbrottet

Rådande omständigheter på grund av Corona-utbrottet medför att vi tyvärr har längre svarstider än normalt för följande analyser:

 

2020-12-28

Analysen "Dermatofyter, DNA" har tillfälligt utgått och ersätts tillsvidare med analysen "Dermatofyter, odling".

Detta medför förlängda svarstider.

 

2020-12-28

Förtydligande av svarstider för "Covid-19 PCR"

Förväntad svartid för prioritetsgrupp 1 och 2 är 0-2 dagar

Förväntad svarstid för prioritetsgrupp 3 och 4 är 2-4 arbetsdagar.

 

2020-12-28

Klamydia, gonorré och Mycoplasma genitalium kan tillfälligt komma att få något fördröjda svarstider under vintern. Detta p.g.a varierande tillgång på reagens och material som behövs för analys.

 

2020-12-28

Västra Götaland
Under veckan har vi sett ett kraftigt ökat inflöde av prov för Covid19 PCR, detta kan medföra försenade provsvar.

 

Vi ber er ha överseende med detta. Vi  kommer gå tillbaka till våra normala rutiner så fort vi ser en mer tillförlitlig tillgång på material och personal  i våra verksamheter.

 

 

Rådande omständigheter på grund av Corona-utbrottet medför att det tyvärr kan vara brist på provtagningsmaterial. Tillgången på provtagningsmaterial kan variera regionsvis.

 

Nedan presenteras de kundmeddelananden som vi har skickat ut med hänvisning på provtagningsmaterial.

Dessa meddelanden finns också att läsa på ordinarie plats på anvisningar.se.

 

Stockholm

 

  •  2020-12-28 Det råder brist på provtagningsset, universellt eSwab (blå/rosa kork).
    Om möjligt, prioritera provtagning av COVID-19 (SARS-COV-2-RNA) med alternativt provtagningsmaterial och prioritera användning av eSwab till bakterieodlingar.

 

 

Sörmland

  • 2020-12-28 Det råder brist på provtagningsset, universellt eSwab (blå/rosa kork).
    Om möjligt, prioritera provtagning av COVID-19 (SARS-COV-2-RNA) med alternativt provtagningsmaterial och prioritera användning av eSwab till bakterieodlingar.

 

Västra Götaland

  • 2020-12-28 Det råder brist på provtagningsset, universellt eSwab (blå kork).
    Om möjligt, prioritera provtagning av COVID-19 (SARS-COV-2-RNA) med alternativt provtagningsmaterial och prioritera användning av eSwab till bakterieodlingar.

 

 

Övrig information

 

2020-07-08

Unilabs uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendation om prestanda för SARS CoV-2 antikroppstest, klicka här för mer information.

 


Informationsansvarig
  • Anna-Karin Brodin Chefredaktör Laboratoriemedicinska anvisningar på webben
Sökresultat
Stäng