Översättningslista för nya benämningar på artiklar, Patologi

Från och med oktobers fakturering byts benämningen på ett antal artiklar.
Detta har ingen påverkan på priset, utan är till för att förenkla och förtydliga, tex vid statistikuttag.

 

För mer information om berörda artiklar, se Översättningstabell patologi 2023

 


Informationsansvarig
Sökresultat
Stäng