Biobank

En ny biobankslag (2023:38) trädde i kraft 1 juli 2023 och ersatte då den tidigare biobankslagen från 2003.

 

Lagen omfattar prov från människa eller foster som avses bevaras och som kan kopplas till en enskild individ.

Biobankslagen är till för att skydda den som har lämnat prov och stärka dennes integritet vid insamling, bevarande och användning av biobanksprov.

Lagen ska samtidigt möjliggöra att prov kan användas exempelvis för vård men också forskning för att kunna förbättra och utveckla vården genom att medicinsk forskningen får tillgång till prov.

Prover som kan bli aktuella för att sparas i en biobank efter analys är t.ex vävnadsprover eller vissa serumprover. Flertalet av de blodprover som analyseras sparas inte i biobank. 

 

För mer information se www.biobanksverige.se 


Sökresultat
Stäng