Biobank


Unilabs förvaltar och förvarar biologiska prover (vävnadsklossar, objektglas, serumprov o dyl)

efter utförd undersökning i så kallad "biobank".

Detta sker på uppdrag av respektive avtalskund/landsting.

 

För informationsmaterial till remittenter och patienter;
se www.biobanksverige.se

 

 

 

 


Informationsansvarig
Sökresultat
Stäng