Sök på hela webbplatsen

ANCA, kvantitativ, serologi

anti-PR3, anti-MPO och anti-GBM

Indikation

Antineutrophil cytoplasmatiska antikroppar (ANCA) består av analys av antikroppar mot proteinas 3 (PR3) och myeloperoxidas (MPO), även analys av antikroppar mot glomerulus basalmembran (GBM) ingår i analyspaketet.

Analysen används för diagnostik av snabbt progredierande glomerulonefriter och systemiska vaskuliter, som Granulomatös polyangiit (GPA även tidigare kallad Wegeners granulomatos), mikroskopisk polyangiitis (MPA) och Goodpasture syndrom samt som en del av uppföljning av sjukdomsaktiviteten.  

Sjukdomsbilden vid AAV kan domineras av organsvikt av lungor och/eller njurar, och kan ibland vara svår att skilja från anti-GBM sjukdom (Goodpasture´s syndrom) i ett akutskede. En viss del av patienterna med anti-GBM sjukdom har förutom anti-GBM även förekomst av anti-MPO eller anti-PR3.

Analysmetod

Kvantitativ immunoassay
Fluorimetric enzyme-linked immunoassay (FEIA)
Instrument: Phadia EliA

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss.

För pappersremiss använd Laboratorieremiss 1, sid 2 för anti-PR3 och anti-MPO. Komplettera "Annan analys" sida 1 med anti-GBM.

Analyserna anti-MPO, anti-PR3 och anti-GBM kan beställas som ett paket eller som singelanalys. Vid misstanke om vaskulit skall alltid paketet (S-a-MPO/PR3/GBM) beställas, singelanalys ska endast användas hos patienter med redan känd vaskulit. Vid beställningar utan historik eller frågeställningen kommer laboratoriet att ändra beställningar till paket.

OBS! Vid akut frågeställning måste laboratoriet kontaktas (senast kl 12 vardagar) och provet ska då skickas till laboratoriet endast efter överenskommelse. Överenskommelsen handlar om att frågeställningen verkligen är akut (med svar samma dag) och att kapacitet finns att utföra analysen. Ett bemannat telefonnummer måste anges.

Stockholm:
Vid akuta frågeställningar vidarebefordras provet till Karolinska Universitetssjukhuset för analys vardagar 8-16, se deras anvisning.Vid beställning under jourtid (annan tid än vardagar 8-16) kontakta Wieslab AB telefon 040-53 76 60. 
Provet skickas då direkt av beställaren till Wieslab AB.

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering

Minimimängd 2 mL helblod.

Förvaring/transport

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla. Rekommenderar användning av kylklamp då provet har kort hållbarhet i rumstemperatur.

Vid akuta situationer ska provet skickas omedelbart efter kontakt med laboratoriet.

Vid akuta frågeställningar skall provet akutmärkas med en akutetikett.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 7 dagar

Tolkning av svar

Referensgräns:

Anti-PR3 <2 IU/mL

Anti-MPO <3,5 IU/mL

Anti-GBM <7 U/mL

Skribent: Mohammad Abedi, Medicinskt ansvarig läkare klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-03-14

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-02-28

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng