Sök på hela webbplatsen

Allergenspecifika IgG4

Indikation

Allergenspecifikt IgG4 (blockerande antikroppar) har ett intresse vid immunterapi (hyposensibilisering) då man kan se kraftiga stegringar av specifikt IgG4 vid framgångsrik terapi.

Analysmetod

Chemiluminiscens teknik.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Allergi remiss

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.    
Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.
Vid posttransport skall serum hällas av i ett avhällningsrör.

Svarsrutiner

Analys utförs 1-2 gånger/vecka.

Tolkning av svar

Man kan se kraftiga stegringar av specifikt IgG4, jämfört med patientens egen koncentration före terapi, vid framgångsrik immunterapi (hyposensibilisering).

Analyser

S-Timotej-ak (IgG4)

S-Bi-ak (IgG4)

S-Geting-ak (IgG4)

S-Björk-ak (IgG4)

S-Gråbo-ak (IgG4)

Skribent: Mohammad Abedi, Medicinskt ansvarig läkare klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-09-21

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng