Sök på hela webbplatsen

P- APT-tid

Indikation

Blödningsutredning; kontroll av heparinbehandling.

Analysmetod

Koagelbildning, fotometri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 1.

Provtagning

Citratrör, se bild och hantering.

För koagulationsanalyser skall provtagning från inneliggande kanyl i största möjliga mån undvikas. I undantagsfall kan prov tas på detta sätt och då ska en volym på 6 gånger kateterns volym dras och kastas (se under fliken "Blodprovtagning" och vidare i Vårdhandboken).

Prov kan ej tas kapillärt.

Ange provtagningstid.

Förvaring/transport

Lämnas till laboratoriet inom 30 min efter provtagning.

Alternativt centrifugering med 2000xg i 15 min alt. 2200xg i 10 min inom 1 timme efter provtagningstillfället.

Avhälld plasma är hållbart 4 timmar i rumstemperatur från provtagningstillfället (heparinbehandlade och icke behandlade patienter). Lämna alltid kvar ca 0,5 cm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.

Vid längre tids förvaring fryses plasma i avhällningsrör för serum/plasma vid -20o C och skickas fryst till laboratoriet.

 

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

Stockholm och Sörmland:

20 - 30s (gäller för vuxna och för barn äldre än 1 år)

Terapeutiskt intervall (vid heparinbehandling): 50 - 90s

 

Västra Götaland

24 - 32s (gäller för vuxna och för barn äldre än 10 år)

Terapeutiskt intervall (vid heparinbehandling): 70 - 100s

Tolkning av svar

Förlängd APT-tid ses vid brist eller defekt på faktor XII, XI, IX, VIII, X, V,II prokallikrein och fibrinogen.

En normal APT-tid utesluter inte en mild faktorbrist och specifik koagulationsfaktormätning bör utföras om klinisk misstanke om rubbning kvarstår. APT-tiden påverkas även av FIIa (trombin)- och FXa-hämmande läkemedel. Andra orsaker till lång APT-tid är behandling med ofraktionerat heparin, svår vitamin K brist och leversjukdom. 

 

Västra Götaland: Metoden påverkas av lupusantikoagulans (förlängd APT-tid).

Skribent: Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-01-10

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-31

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng