Sök på hela webbplatsen

P- Albumin

Indikation

Albuminkoncentrationen ingår i vätskebalansstatus och ger en uppfattning om kolloidosmotiskt tryck och hydreringsgrad.

Följa utveckling av sjukdomsförlopp med rubbad proteinsyntes eller abnorma förluster.

Ödem av oklar genes.

Analysmetod

Färgbindningsmetod.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1

Provtagning

Li-Heparinrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov är hållbart 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen. 

Referensintervall
Analys Ålder Kön Nedre Övre Enhet
P-Albumin 0-14 dagar KM 28 41 g / L
  15 dagar-1 år KM 25 46  
  1-8 år KM 35 45  
  8-15 år KM 37 47  
  15-17 år KM 36 49  
  18-39 år KM 36 48  
  40-69 år KM 36 45  
  >70 år KM 34 45  

K= kvinnligt, M= manligt kön

Tolkning av svar

Sänkt albuminkoncentration ses främst vid allehanda inflammatoriska reaktioner, syntesdefekt vid leverskada, malabsorption och abnorma förluster (urin, tarm, hud).

Ökad albuminkoncentration ses vid dehydrering.

Skribent: Gergely Talaber, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-11-24

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-02-28

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng