Sök på hela webbplatsen

P- Aldosteron

Indikation

Analysen används för utredning vid snabbt tillkommen eller försämrad hypertoni, framför allt hos unga patienter, vid misstanke om sekundär hypertoni så som primär hyperaldosteronism eller renovaskulär hypertoni samt vid oklar hypo- eller hyperkalemi.

Renin och Aldosteron analyseras alltid samtidigt och kvoten Aldosteron/Renin beräknas.

Vid fullständigare utredning bör man kontakta endokrinologen, då omfattande patientförberedning samt utsättning av läkemedel kan vara aktuellt.

Analysmetod

Immunokemisk.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Sörmland och Västra Götaland: Laboratorieremiss 1,

Stockholm: Laboratorieremiss Allmän 

Provtagning

P-Aldosteron och P-Renin analyseras från samma rör.

Notera om patienten var stående eller liggande vid provtagning pga olika referensintervall.
Provtagning bör ske på morgonen efter kort vila (15-30 min).

EDTA-rör, se bild och hantering.

 

Pga den speciella provtagningen och hållbarheten av provet som omöjliggör efterbeställning, analyseras alltid P-Aldosteron och P-Renin samtidigt så att kvoten P-Aldosteron/P-Renin kan beräknas och svaras ut, även om inte samtliga parametrar är beställda.

Förvaring/transport

Proverna för analys av P-Renin får inte kylas pga risk för falsk förhöjda P-Renin-värden (kryoaktivering av Prorenin till Renin).

Oavhällda prover lämnas till laboratoriet senast 2 timmar efter provtagning, säg till i provmottagningen för snabbt omhändertagande av provet! Provet får inte förvaras i kyl!

Vid längre tid än 2 timmars förvaring eller transport skall provet centrifugeras (ej kylcentrifug) i 10 min vid 2000 x g. Plasman överförs till ett avhällningsrör och fryses vid -20o C inom 2 timmar. Provet kan enbart skickas fryst (ej i kyl!).

 

P-Aldosteron och P-Renin analyseras från samma rör.

Svarsrutiner

Analys utförs 1-2 ggr /vecka.

Referensintervall
Analys   Nedre Övre Enhet
Aldosteron Liggande   <655 pmol/L
  Stående 61 978 pmol/L
         
Renin Liggande 2,8 40 mIU/L
  Stående 4,4 46 mIU/L
         
Aldosteron / Renin kvot (ARR-kvot)
tolkas som förhöjd >60 pmol/mlU
gråzon 30 - 60 pmol/mlU
tolkas som u.a. <30 pmol/mlU
Tolkning av svar

En hög ARR-kvot (> 60 pmol/mIU) i samband med ett P-Aldosteron > 400 pmol/L (vid uppegående) talar för primär aldosteronism (som följd av adrenal hyperplasi, binjurebarksadenom eller – tumör); patienten ska visa normala kaliumvärden vid provtagning. Vid gränsvärden kan komplettering med Pt(U)-Aldosteron ge en säkrare bedömning.

Höga P-Renin-värden ses vid renovaskulär stenos, njursjukdomar, leversjukdomar och hjärtsvikt; i dessa fall ses även höga P-Aldosteron-värden. Däremot ses vid binjurebarkssvikt höga P-Renin-värden i samband med låga P-Aldosteron-nivåer.

Låga P-Renin-värden ses vid njursvikt (när den reninproducerande vävnaden förstörs) och vid primär hyperaldosteronism.

Många läkemedel, framför allt aldosteronantagonister och betablockare, påverkar resultaten.

Lakrits och högt saltintag sänker P-Renin.

Skribent: Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-10-24

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng