Sök på hela webbplatsen

P- Antifaktor Xa, LMWH

Indikation

Monitorering av behandling med LMWH (lågmolekylärt heparin).

Analysmetod

Fotometri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Ange provtagningstid och eventuell behandling. 


Prov tas omedelbart före en injektion, därefter tas ytterligare ett prov 3-4 timmar efter subkutan injektion av LMW-heparin då maximal nivå i plasma föreligger.

Provtagning från inneliggande kanyl skall i största möjliga mån undvikas (se Blodprovtagning).

 

Citratrör, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Lämnas till laboratoriet inom 30 min efter provtagning.

Alternativt centrifugeras omedelbart i 20 min vid 2000 x g. Plasma hälls av i ett avhällningsrör, fryses omedelbart vid -20o C och skickas fryst till laboratoriet.


OBS! Lämna alltid kvar ca 0,5 cm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.

Svarsrutiner

Stockholm och Sörmland: Analys utförs dagligen.

Västra Götaland: Analys utförs 1 gång/vecka (fredagar).

Referensintervall

Terapeutiskt intervall: Se FASS

Tolkning av svar

Normalt finns ingen anti-Faktor Xa –aktivitet i plasma.

För dosering och plasmanivåer hänvisas till FASS.

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-03-15

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-09-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng