Sök på hela webbplatsen

P- Antitrombin

Indikation

Trombosutredning, misstanke om disseminerad intravasal koagulation (DIC).

Analysmetod

Enzymatisk (Faktor Xa-baserad metod).

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 1.

Provtagning

Citratrör, se bild och hantering.

Skall fyllas tills vakuum upphör och vändas omedelbart 10 ggr.

Provtagning från inneliggande kanyl skall i största möjliga mån undvikas (se Blodprovtagning).

Ange provtagningstid. 

Förvaring/transport

Lämnas till laboratoriet inom 30 min efter provtagning
Alternativt centrifugeras omedelbart i 15 min vid 2000 x g. Plasma överförs till ett avhällningsrör. Lämna alltid kvar ca 0,5 cm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.

Avhälld plasma är hållbar 4 timmar från provtagningstillfället i rumstemperatur.
Vid förvaring och transport i mer än 4 timmar fryses avhälld plasma vid -20o C och skickas fryst. Plasma som ska frysas bör centrifugeras i 20 min vid 2000 g.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

0,80 - 1,20 klE/L

Tolkning av svar

Hereditär brist är associerad med ökad benägenhet att utveckla venös trombossjukdom.

Förvärvad brist ses vid DIC, sepsis, obstretiska komplikationer, leverskador, malignitet och vid nefrotiskt syndrom.

Falskt höga antitrombin resultat ses hos patienter som behandlas med  Xarelto® (rivaroxaban) eller Eliquis® (apixaban).  

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-08-31

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-31

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng