Sök på hela webbplatsen

S- ALP isoenzymer (alkaliska fosfataser)

Indikation

-  Oklar S-ALP-stegring där isoenzymönstret ger svar på om S-ALP-stegringen emanerar från skelett eller lever eller orsakas av annat isoenzym (familjär skelettvariant, placenta fosfatas vid graviditet, placentaliknande fosfatas (PLAP) som tumörmarkör, tarmfosfatas, makroenzym eller isoenzymmönstret vid övergående godartad hyperfosfatasemi hos småbarn).

Analysmetod

Isoenzymerna separeras på agarosgel och påvisas med specifik färgning före och efter värmeinkubation.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Sörmland och Västra Götaland: Laboratorieremiss 1 

Stockholm: Laboratorieremiss 1, Annan analys 

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Minsta provvolym: 1 ml serum

Förvaring/transport

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs 1 - 2 ggr/vecka.

Referensintervall

Se utlåtande.

Skribent: Karl Berggren, Överläkare, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-02-03

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-04-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng