Sök på hela webbplatsen

S-AMH (Anti-Mülleriskt Hormon, Müller inhiberande substans)

Indikation

AMH används för bedömning av ovariell reserv och därmed kvinnans fertilitet. AMH korrelerar med antalet antralfolliklar i ovarierna. Nivåerna är relativ konstant under cykeln och påverkas inte av p-piller.

Metoden kan användas för fastställande av individuell daglig dos av rekombinant follikelstimulerande hormon - Follitropin delta från Ferring - i kombination med kroppsvikt.

Analys av AMH kan förbättra bedömningen av kvinnans menopausala situation.

Dessutom kan AMH användas vid oklar könstillhörighet hos nyfödda (nyfödda pojkar brukar ha mycket höga värden). 

Analysmetod

AMH Plus; Immunokemisk ECL.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

AMH är hållbart 3 dygn i centrifugerat serumrör med gel vid rumstemperatur och 5 dygn i kyla.

Vid längre tids förvaring ska provet hällas av och frysas.

Svarsrutiner

Stockholm: Analys utförs vardagar.

Västra Götaland: Analys utförs 1-2 ggr/vecka.

Referensintervall

2,5 – 97,5% percentilen i µg/L

Analys Ålder Kön Nedre Övre Enhet
AMH   M 0,8 14,5 µg/L
  < 30 år K < 0,9 11,7  
  30-34 år K 0,6 8,1   
  34-39 år K 0,1 7,5  
  > 40 år K < 0,1 5,5  
  PCOS K  1,9  18,9  
           
  Postmenopausal K < 0,1    
  Flickor K < 0,1 8,9  
  Pojkar M 3,8 160  

K= kvinnligt, M= manligt kön

 

1 µg/L = 7,14 pmol/L

Tolkning av svar

Studier har visat att AMH-nivåerna visar positiv korrelation med antalet äggceller vid stimulationsterapi samt med sannolikheten att bli gravid (spontant eller efter stimulation).

Kvinnor med PCOS brukar ha högre AMH-nivåer än kvinnor med en normal ovulatorisk cykel på grund av ett större antal antralfolliklar.

Under menopausen (åldersbetingat eller efter kemoterapi eller strålning) sjunker AMH-nivåerna till att vara icke mätbara postmenopausalt.

 

Korrelation till AFC (antal antrala folliklar):

AMH-värde < 0,7 µg/L – störst sannolikhet för 0-7 AFC

AMH-värde 0,7 – 2,3 µg/L – störst sannolikhet för 8-15 AFC

AMH-värde > 2,3 µg/L – störst sannolikhet för >15 AFC

(källa: Roche metodblad 2016)

Skribent: Joel Svensson, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-09-14

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-31

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng