Sök på hela webbplatsen

CSV- Beta-Amyloid kvot 42/40

Indikation

Utredning/differentialdiagnostik av patienter med kognitiva symtom och misstänkt Alzheimers sjukdom.

Se även medicinsk artikel "Laboratoriediagnostik vid Alzheimers sjukdom".

Analysmetod

CLEIA-metod

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss.

Stockholm och Västra Götaland : Laboratorieremiss 1, Annan analys
Sörmland: Laboratorieremiss Allmän 

 

Ange provtagningstid på remissen.

Provtagning

Cerebrospinalvätska (likvor) tas i sterilt plaströr med skruvlock, minst 2 mL.

OBS! Viktigt att plasten är av polypropylen (PP).

Csv-Beta-Amyloid 42, Csv-Tau, Csv-Fosfo-Tau och Csv-Amyloid b 42/40 kan analyseras på samma prov.

Förvaring/transport

Transporteras snarast till laboratoriet.

Provet ska komma till laboratoriet senast dagen efter provtagning.

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Centrifugerad likvor fryses i kryorör, portionerna skickas frysta. Proverna får inte tinas. Undvik att skicka proverna över en helg.

Svarsrutiner

Analys utförs 2 ggr/månad.

Referensintervall

>= 50 år      > 0.61

Tolkning av svar

Kombinationen av förhöjt Csv-Tau och Csv-Fosfo-Tau tillsammans med sänkt Csv-Beta-Amyloid 42 och sänkt kvot 42/40 identifierar med hög säkerhet såväl manifest Alzheimer (AD) som incipient AD hos patienter med mild kognitiv störning (MCI).

 

Det finns flera isoformer av beta-amyloid varav beta-amyloid 42 är den som har högst tendens att bilda aggregat och fällas ut i plack i hjärnvävnaden medan beta-amyloid 40 är den mest förekommande isoformen och därmed är ett mått på beta-amyloid produktionen i hjärnan. Att analysera beta-amyloid 40 och beräkna kvoten beta-amyloid 42/beta-amyloid 40 anses öka  såväl sensitivitet som specificitet och därmed höja den diagnostiska säkerheten vid misstanke Alzheimers sjukdom.

Skribent: Karl Berggren, Överläkare, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-05-14

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng