Sök på hela webbplatsen

F- Calprotectin

Indikation

Utredning av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

samt uppföljning och behandlingseffekt av patienter med IBD.

Analysmetod

Kemiluminescens.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Måste beställas på egen remiss.

Provtagning

Provtagningsör med sked, för feces (utan tillsats), se bild och hantering.

Förvaring/transport

Från att provet tas, kan provet förvaras upp till 3 dygn i kylskåp.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analysen utförs vardagar.


Svarstid: 2 - 7 dagar.

Referensintervall

< 50 mg/kg

Metodspecifik åtgärdsgräns (Diasorin/CLIA) för vårdförlopp IBD: 125 mg/kg

Barn <4 år, framför allt spädbarn, har högre värden.


Tolkning av svar

Calprotektin produceras huvudsakligen i neutrofila granulocyter som vid inflammatoriska tillstånd i tarmen migrerar till tarmlumen varvid ses en ökning av Calprotektin i faeces.

En ökning av F-Calprotektin kan därför ses vid allehanda inflammatoriska processer, inte minst vid Ulcerös colit och Mb Crohn, men också vid cancer, infektioner, divertikulit och celiaki.

Lätt förhöjda värden skall tolkas med försiktighet.

Funktionella tillstånd som colon irritabile, IBS, ger ingen Calprotektinökning.

Falskt positiva resultat kan erhållas vid blödningar i tarmkanal och näsa, mensblödning, bakteriella luftvägsinfektioner och behandling med NSAID-preparat.   

Skribent: Gergely Talaber, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-09-12

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-05-29

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng