Sök på hela webbplatsen

P- CK MB (Kreatinkinas MB) / Stockholm

Indikation

Misstanke om akut myokardskada, hjärtinfarkt särskilt reinfarkt och instabil angina pectoris.

Analys av Troponin är dock förstahandsval vid misstanke om akut hjärtinfarkt.

Analysmetod

Immunkemi, elektrokemiluminescens.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Li-Heparinrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerad prov förvaras och skickas i kyla upp till 12 timmar, därefter frysförvaring (avhälld plasma).

Provet är känsligt för höga temperaturer!

Ej posttransport!

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

 < 5 µg/L

Tolkning av svar

Vid akut hjärtinfarkt ses en ökning av CK-MB i plasma inom 4-8 timmar efter symtomdebuten, når maximum efter 8-24 timmar och normaliseras inom 48-72 timmar.

Andra tillstånd med förhöjt CK-MB är akut skelettmuskelskada och kroniska muskelsjukdomar.

Skribent: Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-01-25

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-04-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng