Sök på hela webbplatsen

P- Calcium

Indikation

Misstanke på rubbad calciumomsättning.

Analysmetod

Fotometri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Tas utan stas och muskelkontraktion.

Li-Heparinrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Plasma kan förvaras i rumstemperatur eller i kylskåp upp till 7 dagar.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

 

Resultat rings ut enligt bestämda rutiner. Klicka här för sammanställning av kraftigt avvikande analysresultat.

Referensintervall
Analys Ålder Nedre Övre Enhet
P-Ca ≥ 18 år  2,15 2,50 mmol/L
   Barn:      
   0 - 9 dagar  1,90 2,60  mmol/L
   10 dagar - <2 år  2,25 2,75  mmol/L
   2 - 17 år  2,20 2,70  mmol/L
Tolkning av svar

I blod föreligger calcium normalt till 50% i fri form (joniserat calcium; calciumjon, fri), 45% proteinbundet (huvudsakligen till albumin) och 5% komplexbundet.

Joniserat calcium är den biologisk aktiva formen och styrs bl a av parathormon och vitamin D. 

Det är inte längre rekommenderat att albuminkorrigera calcium då det formeln har många begränsningar och inte tar hänsyn till faktorer som syra-bas status, hypoalbuminemi och lågt GFR.  

Skribent: Bahare Makvandi, ST-läkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-09-12

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-09-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng