Sök på hela webbplatsen

P-CRP, högkänsligt (C-reaktivt protein, högkänsligt)

Indikation

Används för riskbedömning av kardiovaskulär sjukdom och för bedömning av låggradig inflammation.

Vid bedömning av infektionstillstånd rekommenderas P-CRP.

Analysmetod

Immunkemi, turbidimetri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Sörmland och Västra Götaland:Laboratorieremiss Allmän  

Stockholm: Laboratorieremiss 1

Provtagning

Li-Heparinrör med gel, se bild och hantering.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar, dagtid.

Referensintervall

< 3 mg/L

Tolkning av svar

Förhöjda nivåer av CRP, högkänsligt, hos subjektivt friska personer har visat sig vara associerade med ökad risk för insjuknande i kardiovaskulär sjukdom, framför allt hjärtinfarkt och stroke.

Risken för kardiovaskulär sjukdom anses vara hög vid nivåer > 3 mg/L och låg vid < 1mg/L (metoden har ett mätintervall ner till 0,16 mg/L).

Rutinmetoden för P-CRP saknar känslighet för ovanstående indikation.

Skribent: Gergely Talaber, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-08-17

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-04-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng