Sök på hela webbplatsen

Pt(U)- Calcium

Indikation

Hyperkalciuri är vanlig vid alla former av hyperkalcemi oavsett om detta beror på ökad PTH-aktivitet
eller ej.

Nedsatt tubulär reabsorption av kalcium med hyperkalciuri och njurstensbildning förenat med normokalcemi karakteriserar den idiopatiska hyperkalciurin.

Sänkt urinutsöndring av kalcium ses vid hypokalcemi men också vid familjär hyperkalcemi med hypokalciuri.

Analysmetod

Fotometri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Dygnsmängd urin samlas i plastflaska/dunk utan tillsats.
Ange den noga uppmätta dygnsmängden urin på remissen (om uppgift saknas besvaras provet med koncentration (mmol/L) utan angivande av referensintervall).

 

Skicka 5 mL av den välblandade dygnsmängden i ett avhällningsrör för urin.

Förvaring/transport

Provet kan förvaras 2 dagar i rumstemperatur eller 4 dagar i kyla.

Svarsrutiner

Stockholm: Analys utförs dagligen.

Sörmland och Västra Götaland: Analys utförs vardagar.

Referensintervall

2,5 - 8,0 mmol/dygn

Urin-calcium påverkas bl a av kostens innehåll av calcium. Referensintervallet gäller vid normalkost.

Tolkning av svar

Pt(U)- Calcium (mmol/dygn) = U-Calcium (mmol/L) x dygnsvolym (L/dygn).

Skribent: Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2019-10-09

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-05-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng