Sök på hela webbplatsen

S- C-Peptid

Indikation

Indikation för S-C-peptid är bedömning av den endogena insulinsekretionen hos typ I och II diabetiker med otillfredsställande diabetesläge, och underlag för beslut om behandling med insulin. Andra indikationer är del i utredning av insulinom och i utredning av kvarvarande insulinproduktion efter pankreatektomi eller transplantation.

Analysmetod

Immunkemi.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov är hållbart 36 timmar i rumstemperatur eller i kyla.

Vid längre tids förvaring skall serum hällas av till ett avhällningsrör, frysas vid -20o C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Referensintervall

0,30 – 0,80 nmol/L (referensintervallet gäller fastevärde, icke-diabetiker)

Tolkning av svar

S-C-Peptid är ett bra mått på endogen insulinproduktion (exogen tillfört insulin innehåller inget C-Peptid).

Vid diabetes typ 1 är S-C-Peptid-nivåerna låga.

Vid diabetes typ 2 ligger S-C-Peptid-nivåerna inom referensintervall eller är (uttalad) förhöjda.

S-C-peptid-resultatet tolkas bäst i relation till ett samtidigt taget P-Glukos, proverna kan med fördel tas icke-fastande samt i samband med hämmande eller stimulerande tester.

Maximalt C-peptid-nivå < 1,0 nmol/L vid peroral glukosbelastning talar för bristande insulinproduktion.

Prov taget 6-10 min efter en glukagoninjektion ska överstiga > 0,6 nmol/L vid behållen insulinproduktion.

Höga C-peptidnivåer som inte sjunker efter insulinstimulerad hypoglykemi talar för insulinproducerande tumörer.

Skribent: Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-09-24

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-06-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng