Sök på hela webbplatsen

S- CA 19-9 cancerantigen 19-9

Indikation

Vid terapiuppföljning och förloppskontroll hos patienter med pankreascancer och gallgångscancer.

Analysmetod

Immunkemi, kemiluminescens.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugera provet inom 2 timmar efter provtagning.

Centrifugerat prov är hållbart 8 timmar i rumstemperatur och 48 timmar i kyla.

Vid längre tids förvaring häll av serumet i ett avhällningsrör, frys serumet omedelbart vid -20o C och skicka det fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar, dagtid.

Referensintervall

< 37 kE/L

Tolkning av svar

Förhöjda CA 19-9 värden ses vid pankreas-, gallgångs-, ventrikel- och kolorektalcancer.

Lätt ökning av CA 19-9 kan även ses vid cystisk fibros, levercirros, primär biliär cirros, kolecystit, pankreatit och reumatoid artrit.

Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-10-12

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-02-28

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng