Sök på hela webbplatsen

S- Calciumjon (fri)

Indikation

Misstanke på rubbad calciumomsättning.

S-Calciumjon, fri rekommenderas vid utredning av calciumomsättningsrubbning, vid hypoalbuminemi, njurinsufficiens eller efter transfusion med citratblod.

Analysmetod

Jonselektiv elektrod.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Sörmland och Västra Götaland: Laboratorieremiss 1 

Stockholm: Laboratorieremiss 1, Annan analys

Provtagning

Tas utan stas och muskelkontraktion.

 

Venös provtagning:

Provet skall ej komma i kontakt med luft före mättillfället.

Fyll röret till vakuum upphör, proppen får ej tas av.

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Ange provtagningstid.

 

Kapillär provtagning:

Gäller endast Västra götaland, Skaraborgs sjukhus, Skövde. 

Kapillärprov: Två (á 100µL) hepariniserade glaskapillärer kompenserade för joniserat Calcium fylls med blod.
Prov ska analyseras snarast.

Förvaring/transport

För att förhindra pH-förändring får proppen inte tas av.

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 2 dygn i kyla med proppen på.

Transporteras i kyla.

Ej posttransport. 

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Referensintervall

1,15 - 1,35 mmol/L

Tolkning av svar

I blod föreligger calcium normalt till 50% i fri form (Joniserat calcium; calciumjon, fri), 45% proteinbundet (huvudsakligen till albumin) och 5% komplexbundet.

Joniserat calcium är den biologisk aktiva formen och styrs bl a av parathormon och vitamin D. Joniseringen är pH-beroende; en förändring av pH med 0,1 leder till en förändring av joniserat calcium med 0,05 mmol/L i motsatt riktning. En orsak till pH-förändring i provet är bl a lång tid till centrifugering eller kontakt med luft.

Skribent: Bahare Makvandi, ST-läkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-05-07

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-09-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng