Sök på hela webbplatsen

S- Calciumjon (fri)

Indikation

Misstanke på rubbad calciumomsättning.

Då det är koncentrationen av joniserat calcium som är den biologiskt intressanta bör man i alla utredningar av calciumomsättningsrubbningar bestämma denna.

Vid exempelvis hypoalbuminemi, njurinsufficiens eller efter transfusion med citratblod är analys av joniserat calcium nödvändig. 

Analysmetod

Jonselektiv elektrod.

Vid analys bestäms även pH eftersom calciumjonkoncentrationen är pH beroende.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Tas utan stas och muskelkontraktion.

 

Venös provtagning:

Provet skall ej komma i kontakt med luft före mättillfället.

Fyll röret till vakuum upphör, proppen får ej tas av.

Serumrör med gel (3,5 mL eller 5 mL), se bild och hantering.

Ange provtagningstid.

 

Kapillär provtagning:

Gäller endast Västra götaland, Skaraborgs sjukhus, Skövde. 

Kapillärprov: Två (á 100µL) hepariniserade glaskapillärer kompenserade för joniserat Calcium fylls med blod.
Prov ska analyseras snarast.

Förvaring/transport

För att förhindra pH-förändring får proppen inte tas av.

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 2 dygn i kyla med proppen på.

Transporteras i kyla.

Ej posttransport. 

Svarsrutiner

Analys utförs dygnet runt.

 

Sörmland: Resultat rings ut enligt bestämda rutiner. Klicka här för sammanställning av kraftigt avvikande analysresultat.

Referensintervall

1,15 - 1,35 mmol/L

Tolkning av svar

I blod föreligger calcium normalt till 50% i fri form (joniserat calcium) 45% är proteinbundet (huvudsakligen till albumin) och 5% komplexbundet.

De fria calciumjonerna befinner sig i jämvikt med de calciumjoner som är bundna i komplex samt de proteinbundna. För att vitala cellaktiviteter som neuronaktivitet, muskelkontraktion och cellpermeabilitet ska upprätthållas måste jonaktiviteten för calcium hållas inom snäva gränser.

Joniserat calcium är den biologisk aktiva formen och styrs bland annat av medicinska tillstånd som till exepmel hyper-eller hypoparathyroidism, D-vitaminbrist, malabsorptionstillstånd eller uremi.

Korrekt provtagning och provthantering är oerhört viktigt då pH förändringar som kan påverka jonkoncentrationen förekommer vid exempelvis otillräckligt fyllda rör eller avlägsning av kork innan analys.

Skribent: Bahare Makvandi, ST-läkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-09-12

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-09-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng