Sök på hela webbplatsen

Csv-Demensmarkörer

Indikation

Utredning/differentialdiagnostik av patienter med kognitiva symtom och misstänkt Alzheimers sjukdom.

Se även medicinsk artikel "Laboratoriediagnostik vid Alzheimers sjukdom".

 

2 beställningsalternativ erbjuds;

-          CSV-demensmarkörer utan kvot (CSV-Tauprotein, CSV-Fosforylerat tau, CSV-Beta-Amyloid 42)

-          CSV-demensmarkörer med kvot (CSV-Tauprotein, CSV-Fosforylerat tau, CSV-Beta-Amyloid 42,

           CSV-Amyloid b 42/40)

Analysmetod

CLEIA-metod.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss.

 

Stockholm och Västra Götaland: Laboratorieremiss 1, Annan analys
Sörmland: Laboratorieremiss Allmän 


Ange provtagningstid på remissen.  

Provtagning

Cerebrospinalvätska (likvor) tas i sterilt plaströr med skruvlock, minst 2 mL.

OBS! Viktigt att plasten är av polypropylen (PP).

Csv-Beta-Amyloid 42, Csv-Tau, Csv-Fosfo-Tau och Csv-Amyloid b 42/40 kan analyseras på samma prov.

Förvaring/transport

Transporteras snarast till laboratoriet.

Provet ska komma till laboratoriet senast dagen efter provtagning.

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Centrifugerad likvor fryses i kryorör, portionerna skickas frysta. Proverna får inte tinas. Undvik att skicka proverna över en helg.

Svarsrutiner

Analys utförs minst 1 gång/vecka.

Referensintervall

Se de ingående analyserna.

Tolkning av svar

Kombinationen av förhöjt Csv-Tau och Csv-Fosfo-Tau tillsammans med sänkt Csv-Beta-Amyloid 42 och sänkt kvot 42/40 identifierar med hög säkerhet såväl manifest Alzheimer sjukdom som prodromal Alheimers sjukdom hos patienter med mild kognitiv störning (MCI).

Skribent: Gergely Talaber, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-11-23

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-06-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng