Sök på hela webbplatsen

P- D- Dimer

Indikation

Misstanke om djup ventrombos, lungemboli, disseminerad intravasal koagulation (DIC).

Analysmetod

Immunkemi, turbidimetri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Provtagning från inneliggande kanyl skall i största möjliga mån undvikas (se Blodprovtagning).

Ange provtagningstid.

Citratrör, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Lämnas till laboratoriet inom 30 min efter provtagning.

Alternativt centrifugeras omedelbart i 15 min vid 2000 x g. Plasma överförs till ett avhällningsrör. Lämna alltid kvar ca 0,5 cm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Avhälld plasma är hållbar 8 timmar från provtagningstillfället i rumstemperatur.

Vid förvaring och transport i mer än 8 timmar fryses avhälld plasma vid -20o C och skickas fryst. Plasma som ska frysas bör centrifugeras i 20 min vid 2000 g.

Obs! Kunder som skickar prover till Unilabs Huvudsta: provet måste vara avhälld och fryst innan transport!

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

≤ 50 år; <0,50 mg/L FEU  

> 50 år; åldersrelaterad, beräknas enligt följande: 0,50 mg/L FEU + 0,01 mg/L FEU för varje år över 50

dvs en som är 70 år har således en beslutsgräns <0,70 mg/L FEU;

en som är 90 år har en beslutsgräns <0,90 mg/L FEU.

De åldersrelaterade beslutsgränserna följer med svarsresultaten (avrundat till nästa 5-års åldersintervall).

Tolkning av svar

Förhöjda D-dimernivåer ses vid djup ventrombos, lungemboli, malignitet, trauma, postoperativt, inflammatoriska tillstånd och graviditet.

Hos svårt sjuka patienter (sjukhusvårdade) är testets värde i trombosdiagnostiken mycket begränsat.  

Låg klinisk sannolikhet med poängbaserat diagnostiskt stöd i kombination med normalt D-dimervärde hos poliklinisk patient talar starkt emot förekomst av djup ventrombos eller lungemboli.

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-08-31

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng