Sök på hela webbplatsen

S- DHEAS (dehydroepiandrosteronsulfat)

Indikation

Utredning av viriliserande tillstånd hos kvinnor för att avgöra ursprunget av androgenerna.

Misstanke om hormonproducerande binjurebarkstumör.

Analysmetod

Immunokemisk.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov är hållbart 3 dygn i rumstemperatur eller 5 dygn i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall
Analys Ålder Kön Nedre Övre Enhet
S- DHEAS 18 - 30 år K 1,7 10,3 µmol/L
  30 - 50 år K 0,8 7,3  
  50 - 60 år K 0,7 5,4  
  > 60 år K 0,6 2,5  
  18 - 30 år M 7,6 17,4  
  30 - 50 år M 2,6 14,4  
  50 - 60 år M 1,9 8,4  
  > 60 år M 1,2 4,7  
  Barn:        
  0 - 8 år K    < 1,2*  
  8 - 10 år K 0,9 5,3  
  10 - 12 år K 2,1 3,2  
  12 - 14 år K 3,4 5,4  
  14 - 16 år K 4,4 8,8  
  16 - 18 år K 3,4 8,2  
  0 - 8 år M   < 0,7*   
  8 - 10 år M 0,9 2,1  
  10 - 12 år M 2,6 4,7  
  12 - 14 år M 2,3 4,7  
  14 - 16 år M 5,9 7,9  
  16 - 18 år M 3,7 10,1  

K=kvinnligt, M=manligt kön
* Under nyföddhetsperioden kan högre värden ses 

Tolkning av svar

DHEAS, tillsammans med DHEA, är den kvantitativt dominerande binjurebarksandrogenen och har mycket låg androgenaktivitet. De omvandlas till androstendion och testosteron som ger de viriliserande effekterna.

DHEA-S återspeglar binjurebarkens aktivitet och DHEA-S insöndringen styrs indirekt av ACTH.

Förhöjda värden ses vid viriliserande tillstånd med binjurebarksursprung, såsom kongenital binjurebarkshyperplasi. Även vid polycystiskt ovariesyndrom ses i allmänhet (lätt) förhöjda värden. Extremt höga värden talar för malign hormonproducerande binjurebarktumör.

Låga värden i förhållande till åldern ses vid försenad pubertet och vid primär binjurebarksinsufficiens.

Skribent: Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-09-07

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-06-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng