Sök på hela webbplatsen

ENA, specifik / utvidgad ANA, serologi

Antikroppar mot extraherbara nukleära antigen, Jo-1, RNP, Scl-70, Sm, SS-A (Ro52), SS-A (Ro60) och SS-B.

Indikation

I ENA (benämns även ”specifik” eller ”utvidgad” ANA) ingår autoantikroppar mot Jo-1, RNP, Scl-70, Sm, SS-A (Ro52), SSA (Ro60) och SS-B (La). 

Observera att vid önskemål om antikroppar mot CENP-B (centromer protein B) så måste detta beställas specifikt och separat.

Observera att vid önskemål om antikroppar mot PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen)(indikation - SLE) så måste detta beställas specifikt och separat.

Laboratoriet analyserar automatiskt ENA (och nDNA) vid positiv ANA.

ENA kan även beställas enskilt. Laboratoriet kan själv komplettera undersökningen med immunoblot-analys för att underlätta tolkningen.

Analysmetod

Antikroppar av IgG-klass. Phadia EliA ,Euroline (blotteknik).

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Laboratorieremiss 1, sid. 2.

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Minimimängd 1,5 mL helblod.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 10 dagar

Tolkning av svar

Jo-1: Positivt hos ca 30 % av patienter med polymyosit/dermatomyosit, närmast patognomont för sjukdomen.

RNP: Förekommer hos nästan alla patienter med MCTD, men även vid andra reumatiska sjukdomar och ibland vid parasitsjukdomar.

Scl-70: Positiv hos ca 15 % av patienter med sclerodermi.

Sm: Hög specificitet för SLE, där ca 25% av patienterna är positiva.

SS-A (Ro52): Förekommer hos patienter med olika reumatiska systemssjukdomar, myositer och autoimmun leversjukdom. Vid graviditeten är Ro52 antikroppar kopplade till hjärtrytmrubbning/hjärtblock hos fostret, dock med en risk som är ca upp til 3 %.

SS-A (Ro60): Positiv hos ca 70% av patienter med primärt Sjögrens syndrom, men kan även förekomma vid andra autoimmuna sjukdomar samt vid parasitsjukdomar.

SS-B (La): Positiv hos ca 70% av patienter med primärt Sjögrens syndrom, men kan även förekomma vid andra reumatiska sjukdomar och finns beskrivet vid autoimmuna leversjukdomar.  

CENP-B: förekommer hos patienter med olika reumatiska systemssjukdomar, framför allt systemisk skleros med begränsad typ. Kan även ses vid primär biliär cholangit (PBC).

Skribent: Gergely Talaber, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-10-07

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-02-28

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng