Sök på hela webbplatsen

ENA, specifik / utvidgad ANA, serologi

Antikroppar mot extraherbara nukleära antigen, Jo-1, RNP, Scl-70, Sm, SS-A och SS-B.

Indikation

I ENA (benämns även ”specifik” eller ”utvidgad” ANA) ingår autoantikroppar mot Jo-1, RNP, Scl-70, Sm, SS-A (Ro60) och SS-B (La). OBS! SS-A Ro52 ingår inte.

Observera att vid önskemål om SS-A/Ro52 (indikation – gravid kvinna med känd autoimmun sjukdom och risk för utveckling av kongenitalt hjärtblock hos fostret) så måste detta beställas specifikt och separat.

Observera att vid önskemål om antikroppar mot PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen)(indikation - SLE) så måste detta beställas specifikt och separat.

Laboratoriet analyserar automatiskt ENA (och nDNA) vid positiv ANA.

ENA kan även beställas enskilt.

Analysmetod

Antikroppar av IgG-klass. ELISA ,Euroline (blotteknik).

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Laboratorieremiss 1, sid. 2.

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Minimimängd 1 mL helblod.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 10 dagar

Tolkning av svar

Jo-1: Positivt hos ca 30 % av patienter med polymyosit/dermatomyosit, närmast patognomont för sjukdomen.

RNP: Förekommer hos nästan alla patienter med MCTD, men även vid andra reumatiska sjukdomar och ibland vid parasitsjukdomar.

Scl-70: Positiv hos ca 15 % av patienter med sclerodermi.

Sm: Hög specificitet för SLE, där ca 25% av patienterna är positiva.

SS-A (Ro60): Positiv hos ca 70% av patienter med primärt Sjögrens syndrom, men kan även förekomma vid andra autoimmuna sjukdomar samt vid parasitsjukdomar.

SS-B (La): Positiv hos ca 70% av patienter med primärt Sjögrens syndrom, men kan även förekomma vid andra reumatiska sjukdomar och finns beskrivet vid autoimmuna leversjukdomar.  

Skribent: Gergely Talaber, ST-läkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-06-04

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-02-28

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng