Sök på hela webbplatsen

S- Erytropoietin

Indikation

Används för differentialdiagnostik mellan primär och sekundär polycytemi. Utredning av oklara anemifall.

Analysmetod

Immunkemi, kemiluminescens.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Dygnsvariation, provet bör tas på förmiddagen dvs före kl. 12:00.

Serumrör med gel, se bild och hantering

Förvaring/transport

Provet ska centrifugeras inom 2 timmar från provtagningen.

Ocentifugerat prov kan förvaras i rumstemperatur i max 2 timmar.

Förvara prover tillslutna vid 2-8°C.

Centrifugerat gelrör (primärrör) ska transporteras i kyla (2-8°C). 

Om transporten förväntas ta längre tid än 2 dagar ska proverna transporteras frysta.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar, dagtid.

Referensintervall

5,5 – 28,4 E/L

Tolkning av svar

EPO är den viktigaste faktorn som reglerar produktionen av röda blodkroppar. EPO frisätts som svar på minskat syrgastryck i njurvävnaden eller anemi. Vid polycytemia vera brukar EPO-nivåer vara normala till låga. Vid sekundär polycytemi (t ex vistelse på hög höjd eller lungsjukdom) ses däremot normala-höga nivåer av EPO. Förhöjd nivå av EPO ses även vid aplastisk anemi, järnbristanemi, megaloblastisk anemi (vanligtvis på grund av B12 och/eller folatbrist) och myelodysplastiska syndrom. Vid andra former av anemi (t ex på bas av njursvikt, anemier på grund av  kroniska sjukdomar (kroniska infektion, autoimmuna sjukdomar, reumatoid artrit, AIDS och maligniteter) brukar dock nivåerna av S- EPO vara låga.

Paracetamolkoncentration på 18 mg/dL minskar EPO-resultaten med -12,79 % vid  EPO-koncentrationer på 4–6 E/L. EPO-resultaten bör inte korrigeras baserat på denna effekt. Prover med högre koncentrationer av paracetamol än terapeutiska bör tolkas med försiktighet.

IgG-koncentrationer på 6,7 g/dL minskar EPO-resultaten med 11,3 % vid en erytropoietinkoncentration på 25–35 E/L. EPO-resultaten bör inte korrigeras baserat på bas av denna effekt. Prover med förhöjda koncentrationer av IgG bör tolkas med försiktighet.

Resultat som erhålls med vår metod (Atellica IM EPO-analys) kan inte användas omväxlande med värden som erhållits med andra tillverkares analysmetoder.

Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-03-15

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng