Sök på hela webbplatsen

eGFR (Krea) absolut, estimerat GFR / Sörmland

Indikation

Glomerular Filtration Rate (GFR).

Analysen eGFR(Krea) absolut är endast avsedd att användas för dosberäkning av njurutsöndrade läkemedel eller röntgenkonstrast. 

Analysmetod

Estimeras (beräknas) från det relativa eGFR (mL/min/1,73m2), skattat med den reviderade Lund-Malmö formeln samt vikt (kg) och längd (cm) för beräkning av kroppsytan med hjälp av DuBois formeln.

Utförs enbart för vuxna patienter (≥ 18 år). Besvaras i enheten mL/min.

Remiss

Laboratorieremiss Allmän 


Beställs som Pt-eGFR(Krea)absolut och

besvaras tillsammans med det relativa eGFR (Pt-eGFR(Krea)relativt) och P-Kreatinin.

Provtagning

Li-heparinrör med gel, se bild och hantering.


Viktigt att ange vikt i kg och längd i cm.

Förvaring/transport

Plasma är hållbart 7 dygn i rumstemperatur eller kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Tolkning av svar

Analysen är endast avsedd att användas för dosberäkning av njurutsöndrade läkemedel eller röntgenkonstrast.   


Begränsningar:

Både Pt-eGFR(Krea)absolut och Pt-eGFR(Krea)relativt beräknas med hjälp av P-Kreatinin. Detta gör att alla felkällor som gäller för P-Kreatinin gäller även för dessa.

Kreatinin är starkt beroende av muskelmassa och vätskebalans.

Förhöjda nivåer ses vid njurskador med minskad GFR, vid postrenala avflödeshinder, vid hypotyreos, vid dehydrering och efter intag av större mängder kött (framför allt kokt kött kan höja kreatininvärden i plasma med upp till 30% flera timmar efter måltiden).

Sänkta nivåer ses vid malnutrition och muskelatrofi, vid hypertyreos samt under graviditeten. eGFR beräknat från kreatinin är inte validerat för barn.

Observera att fenindion interfererar med kreatinin analysen. Kreatinin samt eGFR beräknat utifrån kreatinin koncentrationen bör ej användas för patienter som behandlas med fenindion p.g.a. potentiellt falskt lågt kreatinin resultat och ett falskt högt eGFR värde.

Vid toxiska nivåer av paracetamol kan interferens från dess metabolit N-acetyl-p-bensokinonimin (NAPQI) orsaka falskt låga kreatininvärden och därmed falskt för högt eGFR.

 

Vid förekomst av ovanangivna fekällor rekommenderas beräkning av absolut GFR med hjälp av Cystatin C eftersom den inte påverkas av kön, ålder, muskelmassa eller kost.

Cystatin C ökar dock under graviditetens tredje trimester, vid hypertyreos, behandling med glukokortikoider, vilket kan medföra en felaktig skattning av estimerad GFR.

För nogrannare skattning av absolut GFR rekommederas belastning med iohexol.

 

Källor: 

1.Nyman U et al. The revised Lund-Malmö GFR estimating equation outperforms MDRD and CKD-EPI across GFR, age and BMI intervals in a large Swedish population. Clin Chem Lab Med. 2014; 52(6):815-824.
2. Ridefelt et al. Population-based pediatric reference intervals for general clinical chemistry analytes on the Abbott Architect ci8200  instrument. Clin Chem Lab Med. 2012;50:845-51.
3. Englund FI et al. The effect of thyroid dysfunction on plasma creatinine levels. Annals Thyroid Res. 2016, 2(2):82-86.
4. DuBois D, DuBois EF. A formula to estimate the approximate surface area if height and weight be known. Arch Intern Medicine. 1916; 17:863-871.

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-05-19

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng